Unngår utslipp av 6 millioner tonn drivhusgasser per år via kraftvarme

ExxonMobil utvikler innovative metoder for å generere kraft mer effektivt og med lavere miljøbelastning sammenlignet med å kjøpe elektrisitet fra lokale elverk.

Artikkel

Unngår utslipp av 6 millioner tonn drivhusgasser per år via kraftvarme

Kraftvarmeteknologi fanger inn varme som genereres fra produksjonen av elektrisitet, for bruk i produksjon, foredling og kjemiske prosesser. Takket være den naturlige energieffektiviteten, fører bruken av kraftvarme til reduserte utslipp av drivhusgasser. Kraftvarmeanleggene våre alene kan unngå utslipp av omtrent 6 millioner tonn drivhusgasser per år.

Vi har andel i omtrent 5400 megawatt kraftvarmekapasitet i mer enn 100 anlegg over hele verden. Kapasiteten tilsvarer det årlige energibehovet for å drive 2,5 millioner amerikanske hjem. Over det siste tiåret har vi lagt til mer enn 1000 megawatt kraftvarmekapasitet, og vi fortsetter å utvikle flere investeringsmuligheter.

ExxonMobil startet for eksempel konstruksjonen av et nytt 84-megawatt kraftvarmeanlegg på Jurong-anlegget i Singapore-raffineriet vårt. Når dette anlegget er fullført i 2017, kommer ExxonMobil til å ha mer enn 440 megawatt kraftvarmekapasitet i Singapore, noe som gjør at det integrerte raffineriet og petrokjemiske anlegget får dekket hele energibehovet sitt.