Energi og miljø

Leteteknologi

Med seismiske data i høy oppløsning kombinert med avanserte dataanalyser kan ExxonMobil ta de mest informerte avgjørelsene innen leting, utvikling og produksjon.

AVANSERTE MODELLEVNER

Søket etter hydrokarboner

Lyd har vært en vesentlig del av olje- og gassleting de siste fem tiårene. Under seismisk kartlegging brukes refleksjoner av lydbølger til å skape tredimensjonale bilder av geologiske formasjoner. Energiindustrien bruker disse 3D-bildene til å fastslå hvor de skal bore, noe som reduserer antall brønner som kreves for å produsere olje- og gassressurser.

I flere år ble bare en brøkdel av lydbølger ansett som brukbare da teknikker for databehandling ikke kunne håndtere kompleksiteten ennå. I disse dager utfører de egenutviklede og patentbeskyttede algoritmene våre, i samarbeid med investeringer i superdatamaskiner, den enorme beregningsoppgaven med å analysere alle seismiske data for å skape et bilde av det som befinner seg under overflaten, i større detalj.

Bilde – Med teknologi for full inversjon av bølgefelt er det mulig å se og analysere de veldig subtile fysiske egenskapene til stein og finne olje- og gassreservoar på en mer nøyaktig måte.

Lyd og bevaring av sjølivet

ExxonMobil iverksetter en rekke sikkerhetsforanstaltninger i alle seismiske operasjoner for å minimere innvirkningen på sjølivet.

Finn ut mer