ExxonMobil setter rekorden innen høytytende beregning av olje- og gassreservoar

Kombinering av programvare, teknisk arbeid og ferdigheter innen geovitenskap samt våre avanserte tekniske og beregningsevner gir oss et konkurransemessig fortrinn innen ressursanalyse og beslutningstaking.

Artikkel

ExxonMobil setter rekorden innen høytytende beregning av olje- og gassreservoar

Utførelse av tekniske beregninger i en enestående skala

  • gir gjennombrudd innen modellevner for å identifisere og produsere ressurser, investere og anvende kapital, forbedre effektivitet og ta bedre driftsavgjørelser
  • bruker beregning i petaskala for å analysere modeller og utføre simuleringer for å ta opp de mest kompliserte energiutfordringene 
  • gir evnen til å vurdere muligheter og scenarioer med datamaskin, noe som reduserer tidsbruk, kostnader, risiko og miljøbelastning
  • bruker komplisert teknologi på utfordringer i forbindelse med gjenvinning av olje og gass via integrering av modellering, teknisk arbeid, geovitenskap og datavitenskap i verdensklassen

I februar 2017 oppnådde ExxonMobil et større gjennombrudd med egenutviklet programvare med mer enn fire ganger tidligere antall prosessorer som brukes på kompliserte simuleringsmodeller for olje- og gassreservoarer, for å forbedre leting og produksjonsresultater.

I samarbeid med National Center for Supercomputing Applications (NCSA) annonserte ExxonMobil et gjennombrudd innen parallell simulering med 716 800 prosessorer, noe som tilsvarer å utnytte kraften fra 22 400 datamaskiner med 32 prosessorer per datamaskin. ExxonMobils geoforskere og ingeniører kan nå ta bedre investeringsavgjørelser ved å mer effektivt forutsi reservoarytelse under geologisk usikkerhet for å vurdere et større volum av alternative utviklingsplaner på mindre tid.

ExxonMobil annonserte et gjennombrudd innen parallell simulering med 716 800 prosessorer, noe som tilsvarer å utnytte kraften fra 22 400 datamaskiner med 32 prosessorer per datamaskin.

Rekordkjøringen resulterte i utdata tusenvis av ganger raskere enn vanlig simulering av reservoarer innen olje- og gassindustrien. Det var det største antallet prosessorer som hadde blitt rapportert innen olje- og gassindustrien og en av de største simuleringene rapportert innen industri for ingeniørfelt, for eksempel fly- og fabrikkindustri. 

Det store gjennombruddet innen parallell simulering kommer til å resultere i dramatisk reduksjon i tiden det tar å undersøke olje- og gassreservoarer. Undersøkelser av reservoarsimuleringer brukes til veiledning av avgjørelser, for eksempel brønnplassering, design av fasiliteter og utvikling av driftsstrategier for å minimere økonomisk og miljømessig risiko. For å modellere kompliserte prosesser på en nøyaktig måte for flyt av olje, vann og naturgass i reservoaret, må simuleringsprogramvaren løse en rekke kompliserte likninger. Nåværende praksis for reservoaradministrering innen olje- og gassindustrien hindres ofte av den lave hastigheten av reservoarsimulering. 

ExxonMobils forskere jobbet tett med NCSA for å sammenligne flere millioner til milliarder av cellemodeller på NCSAs Blue Waters Super Computer. Denne nye evnen innen reservoarsimulering bruker flere hundretusener prosessorer samtidig på en effektiv måte og kommer til å ha en dramatisk effekt på arbeidsflyter innen reservoaradministrering.

Image

Relatert innhold

Oppdage skjulte hydrokarboner ved å bruke teknologi for seismiske bilder til å kartlegge formasjonen langt under jordens overflate

Oppdage skjulte hydrokarboner ved å bruke teknologi for seismiske bilder til å kartlegge formasjonen langt under jordens overflate

For nesten 50 år siden banet ExxonMobil vei for en teknologi som kalles seismisk 3D-avbildning, som bruker lydbølger til å skape tredimensjonale bilder av geologiske formasjoner. Disse bildene har blitt industristandarden for å forstå geologi under jorden og finne olje- og gassforekomster.

Letearbeid Artikkel

Lyd og bevaring av sjlivet

Lyd og bevaring av sjølivet

En av de viktigste prioritetsområdene for ExxonMobils marine prosjekter er å ivareta havets beboere, og det avhenger av læring fra årevis med akademisk forskning og varsom drift.

Letearbeid Artikkel