Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Uttrykket Operations Integrity (OI, driftsintegritet) brukes av ExxonMobil til å adressere alle aspekter av virksomheten som kan påvirke tryggheten til personell og prosesser, sikkerhet, helse og miljøpåvirkning.

OIMS-rammeverket inneholder 11 elementer. Hvert element inneholder et underliggende prinsipp og et sett med forventninger. OIMS-rammeverket inneholder også beskrivelser av, og prosesser for, å evaluere og implementere OI-administrasjonssystemer.

Bruken av OIMS-rammeverket er obligatorisk på tvers av hele ExxonMobil, med et spesielt fokus på design, utvikling og drift. Administrasjonen er ansvarlig for å sikre at administrasjonssystemer som oppfyller rammeverket finnes tilgjengelig. Omfanget, prioriteten og hastigheten av implementeringen av administrasjonssystemet bør være i tråd med risikoen som er knyttet til virksomheten.

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Risikostyring Artikkel

ExxonMobils helsekultur

Hos ExxonMobil prioriterer vi medarbeiderhelse U.S. Culture of Health-programmet vårt (CoH) er et sterkt, bevisbasert program som er utviklet for å støtte helsen til medarbeiderne våre og redusere helsekostnadene.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Alle marine miljøer inneholder naturlige forekomster av mikrober som lever av og bryter ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbart.

Risikostyring Artikkel

Energibransjens felles sikkerhetssatsing, Marine Well Containment Company (MWCC)

I juli 2010 så Shell, Chevron, ConocoPillips og ExxonMobil behovet for å være bedre forberedt for en hendelse knyttet til dypvannsbrønner, og forpliktet seg til å etablere en ny responsevne for begrensning av utslipp i den amerikanske Mexicogulfen. Dermed ble MWCC stiftet, og deres begrensningssystem gir operatørene i den amerikanske Mexicogulfen teknologien og utstyret for begrensning av utslipp som er nødvendig for å yte en effektiv respons i tilfelle en brønnkontrollhendelse under vann.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel