Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste nytt fra ExxonMobil.

ExxonMobil  har inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser.  Som tidligere annonsert, har ExxonMobil  inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser. Alt er nå klart til overføring av  ExxonMobils gjenværende eierandeler på norsk sokkel og den 10. desember 2019  gjennomføres en av de største økonomiske transaksjonen i norsk olje- og gasshistorie.  
 

Redaksjon Nyheter

Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020. Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi oppnår innblandingskravet på 20 prosent for 2020 uten bruk av palmeolje. Forøvrig henvises det til vår pressemelding datert 28. januar 2019.

Pressemeldinger Nyheter

Globalt mangfold

ExxonMobil driver virksomhet i nesten alle deler av verden. Mangfoldet av ideer, perspektiver, evner, kunnskap og kultur på tvers av virksomheten vår legger til rette for innovasjon, og er en nøkkelfaktor i vår konkurransekraft.

Karrierer Nyheter

Esso Norge AS (Esso) har besluttet ikke å importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2019. Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi når innblandingskravet på 12 prosent for 2019 uten bruk av palmeolje.

Pressemeldinger Nyheter

ONS 2018 arrangeres i Stavanger fra 27. til 30. august. Innovasjon og ny teknolgi er tema i år. ExxonMobil vil være tilstede med en stand som er lokalisert i Hall 3 – stand 3150. Vi ønsker alle besøkende på ONS 2018 velkommen til ExxonMobil sin stand!

Pressemeldinger Nyheter