Viktig tilleggsinformasjon angående fullmaktsanmodning

Artikkel

Viktig tilleggsinformasjon angående fullmaktsanmodning

Exxon Mobil Corporation ("ExxonMobil”) har sendt inn en endelig fullmaktserklæring og tilhørende BLÅTT fullmektig-kort til U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) i forbindelse med anmodning om fullmakter for ExxonMobil's årsmøte for 2021 («Fullmaktserklæring»). ExxonMobil, selskapets direktører og enkelte andre toppledere vil delta i anmodningen om fullmakter fra aksjonærene i forbindelse med årsmøtet for 2021.

Informasjon om navn på selskapets direktører og toppledere og deres respektive interesser i selskapet ved sikkerhetsbeholdning eller på annen måte er beskrevet i Fullmaktserklæringen.

I den grad beholdningen (ExxonMobil-verdipapirer) til disse personer ikke er rapportert, eller har blitt endret etter beskrivelsen i Fullmaktserklæringen, vil disse vise i "Innledende uttalelser om gunstig eierskap" skjema 3 eller "Erklæringer om endring i eierskap" skjema 4 rapportert til "SEC". Detaljer vedrørende nominerte styremedlemmer til ExxonMobil's styremøte for 2021 er inkludert i Fullmaktserklæringen.

FØR DET TAS NOEN VALG, OPPFORDRES SELSKAPETS INVESTORER OG AKSJONÆRER Å LESE ALL RELEVANTE DOKUMENTER INNRAPPORTERT TIL "SEC" INKLUDERT SELSKAPETS ENDELIGE FULLMAKTSERKLÆRING OG EVENTUELLE TILLEGG SAMT BLÅTT FULLMEKTIG-KORT NÅR DET BLIR TILGJENGELIG,FORDI DETTE VIL INNEHOLDE VIKTIG INFORMASJON.

Investorer og aksjonærer vil kunne skaffe seg en kopi av den endelige Fullmaktserklæringen og annen relevant informasjon innrapportert fra ExxonMobil  ratis fra SEC's web-side www.sec.gov. ExxonMobil's aksjonærer vil også kunne skaffe seg, gratis, en kopi av den endelige Fullmaktserklæringen og annen relevant informasjon sent inn av ExxonMobil fra SECs webside; www.sec.gov: ExxonMobils aksjonærer vil også ha gratis tilgang til den endelige Fullmatktserklæringen ved å sende en forespørsel til "ExxonMobil Shareholder Services" ved "5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298" eller til shareholderrelations@exxonmobil.com eller fra "The investor relations section" på ExxonMobil’s web-side, www.exxonmobil.com/investor.