Energi og miljø

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Sikkerhet og forberedelser

Beskytte mennesker og miljø

I ExxonMobil er vi opptatt av å ivareta sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, kundene våre og allmennheten. Vi mener svaret ligger i jakten på tre kompromissløse mål: eksepsjonell teknologi, strenge standarder og et ufravikelig fokus på beste praksis sikkerhetsrutiner.

Som i alle industrielle prosesser er det en risiko knyttet til energiutvikling. Effektiv nødberedskap er avhengig av kompetente responsteam og grundige systemer. Vi overvåker for eksempel stormaktivitet nøye der den kan påvirke områdene vi driver virksomhet.

Les meldingen fra styreformannen
Siden introduksjonen av OIMS, har vår bransjeledende hendelsesfrekvens blitt betydelig redusert. Risikoer for miljøet er redusert, og det har vært en betydelig endring i marine utslipp og videre nedgang i utslipp.
Darren W. Woods

Styreformann og administrerende direktør