Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

Esso Norge bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

 

 

Esso er hovedsponsor til Tønsberg Båtrace.

I 2019 inngikk Esso Norge AS og Tønsberg Båtrace et samarbeid der hovedintensjonene i avtalen er å bidra til å styrke Tønsberg Båtrace videre, samt eksponere Esso som en samfunnsegasjert aktør i nærmiljøet. Partene ønsker å bruke hverandres kompetanse til gjensidig verdiskapning.

Esso leverer drivstoff til båtene som deltar og er godt ekponert i sentrumsområdene der Tønsberg Båtrace foregår. Båtracet er blitt en stor folkefest i Tønsberg.

 

Samarbeidet mellom Flint Fotball og Esso Norge AS har en lang og god historie. 

FLINT Tønsberg AIL ble stiftet i 1917  med en grunnstamme av spillere fra Esso Vallø og Tapetfabrikken.

Alt fra  de første årene lånte Flint Esso`s tomt ved Vallø Kapell og så ble banen flyttet til Valløbanen, også kalt «Bingen». I år 2000 solgte Esso «Bingen» til Block Watne og Flint får et betydelig beløp som følge av salget. Dette muliggjorde finansiering av den nye kunstgressbane på tomten til gartneriet til Skramstad. Flint åpnet denne banen i 2006. 

Esso-cupen oppstår i 2008 ved sponsing av G13/14 cup i Slagenhallen og Esso bllir draktsponsor for A-laget.
I 2012 opplever Flint det tragiske at klubbhuset deres brenner ned til grunnen.  I 2014 inngår Esso og Flint en 5-årig avtale hvor Esso får navnerettigheter til  Flint Esso Arena. Denne sponsoravtalen var med på å muliggjøre bygging av nytt klubbhus som står ferdig i 2015. Etter utløp av femårsavtalen er Esso og Flint blitt enige om en sponsoravtale som sikrer Esso fortsatt navnerettigheter til Flint Esso Stadion samt draktreklame til Flint Fotball som er Vestfold største fotballklubb; en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene.