Samfunnsengasjement

Verdensomspennende hjelp

Våre globale utgifter inkluderer bidrag til ideelle organisasjoner og investeringer i sosiale og økonomiske prosjekter gjennom samarbeider med andre organisasjoner.

BEDRIFTSBORGERSKAP OG BÆREKRAFT

ExxonMobil Foundation

ExxonMobil Foundation er den primære filantropiske delen av Exxon Mobil Corporation i USA. Foundation har et strategisk fokus på å støtte utdanning med spesiell vekt på matematikk og vitenskap i USA, løfte frem kvinner som drivere for økonomisk utvikling, og å fjerne dødsfall som en følge av malaria.

ExxonMobil Foundation fokusområder

Kampen mot malaria

Kampen mot malaria

Malaria kan unngås, og det er mulig å behandle og kurere. Vi støtter et bredt utvalg av programmer for å forhindre og behandle malaria, samt programmer for forskning og beslutningspåvirkning for å sette en stopper for dødsfall forårsaket av malaria.

Samfunnsengasjement Tema

STEM education

STEM education

Vi oppmuntrer til interessen for matte og naturvitenskap gjennom en rekke programmer. Ved felles innsats sammen med andre bedriftsledere, gir vi matte og naturvitenskap en skikkelig dytt i riktig retning.

STEM-utdanning Tema

Kvinners konomiske mulighet

Kvinners økonomiske mulighet

Samfunnsengasjement Tema

43 mill. dollar

donert av ExxonMobil-ansatte og pensjonister gjennom ExxonMobils gavematching- og ansattgiver-programmer

Global giverrapport

ExxonMobils samfunnsinvesteringer er knyttet til økonomiske og sosiale mål, og utfyller virksomhetsfokuset vårt i land vi opererer i over hele verden.

Finn ut mer