Terminaler

Artikkel

Terminaler i Norge

Terminaler

Høvringen lager, Trondheim

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lette fyringsoljer til midt Norge. Produktene lagres i hovedsak i fjellkamre, resten i utendørs ståltanker.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Skålevik lager, Bergen

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel, lett og tung fyringsolje, bitumen og smøremidler i vest Norge, samt til skipsfarten. Produktene lagres i ståltanker.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Fredrikstad lager

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lett fyringsolje i Østfold. Produktene lagres i ståltanker. Anlegget ligger ovenfor Fredrikstad ved Glomma.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Slagen lager

Det er lasteplass for tankbiler ved raffineriet på Slagentangen som benytter tanker og systemer på raffineriet. Omlag 10% av raffineriproduksjonen fraktes ut med bil.

Slagen havn

Slagen havn ligger på vestsiden av Oslofjorden ca. 5 nautiske mil sør for Horten. Havneterminalen består av en kai som er omlag 500 m lang med laste/lossemuligheter på begge sider av kaien. For mer informasjon om havnen (engelsk tekst), klikk her.

Sjursøya lager, Oslo

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lett fyringsolje i Østlands-området. Produktene lagres i fjellkamre i Ekebergåsen. Det er et organisert samarbeid på lagrings- og beredskapssiden mellom selskapene som opererer på Sjursøya.

Relatert innhold

Raffineriet p Slagentangen konverteres til en drivstoffterminal

Raffineriet på Slagentangen konverteres til en drivstoffterminal

Raffineriet på Slagentangen ved Tønsberg ble innviet i 1961. Gjennom 60 år har det vært raffinert petroleumsprodukter på anlegget.