Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

I mer enn 30 år har ExxonMobils forskere og ingeniører forsket på, utviklet og anvendt teknologier som kan spille en rolle i den omfattende distribusjon av karbonfangst og -lagring (CCS).

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

Forskningsmuligheter med CCS

Det å oppnå betydelige reduksjoner i utslipp av drivhusgasser vil kreve et bredt spekter av løsninger, og ExxonMobil mener at karbonfangst og -lagring (CCS) har potensialet til å utgjøre en viktig rolle.

CCS er en prosess der karbondioksid fra kraftverk og andre industriaktiviteter, som ellers hadde blitt frigjort i atmosfæren, fanges opp, sammenpresses og injiseres i geologiske formasjoner under jorden for sikker, trygg og permanent lagring. FNs klimapanel anslår at fossile kraftverk og store industrianlegg står for så mye som 60 prosent av globale karbonutslipp. Dermed ville en omfattende anvendelse av kostnadseffektiv karbonfangst og -lagring, potensielt ha en massiv innvirkning på verdens drivhusgassnivåer.

Den største muligheten for fremtidig anvendelse av CCS i stor skala, kan være i sektoren for kraftproduksjon fra naturgass. Mens CCS-teknologi kan anvendes til kraftproduksjon fra kull, er kostnaden med å fange CO2 omtrent det dobbelte av kraftproduksjon fra naturgass. I tillegg, fordi kraftproduksjon fra kull skaper omtrent dobbelt så mye CO2 per enhet generert elektrisitet, er det geologiske lagringsområdet som er nødvendig til å lagre CO2 produsert fra kraftproduksjon fra kull det dobbelte av kraftproduksjon fra gass.

I 2017 fanget ExxonMobil opp 6,6 millioner tonn med CO2 til lagring – noe som tilsvarer elimineringen av et årlig utslipp av drivhusgasser fra mer enn 1 millioner personbiler.

ExxonMobil utnytter denne kompetansen til å drive proprietær, grunnleggende forskning til å utvikle banebrytende karbonfangstteknologier med sikte på å redusere kompleksiteten, senke kostnadene, og til slutt oppfordre til utbredt global anvendelse av denne avgjørende teknologien.

Prosessen for karbonfangst og -lagring

Image

ExxonMobil utvikler også kapasitet for CO2-lagring under jorden ved å dra nytte av flere tiår med erfaring innen leting etter, utvikling av og produksjon av hydrokarbonressurser. Denne ekspertisen er nøkkelen til permanent lagring av CO2 dypt under jorden på en sikker og trygg måte.

Vi samarbeider for eksempel med ledende universiteter rundt om i verden for å bedre karakterisere underjordisk lagringskapasitet, og utvikle forbedrede CO2-overvåkingsteknologier og teknikker.

Relatert innhold

Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Utvikling av økonomiske og bærekraftige teknologier for å fange inn karbondioksid fra store utslippskilder, for eksempel kraftverk, er en viktig del av ExxonMobils forskning innen løsninger med lavere utslipp for å redusere risikoen for klimaendring.

Karbonfangst Artikkel

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring

Med en eierandel i omtrent en femtedel av verdens totale kapasitet for karbonfangst er ExxonMobil en leder innenfor dette viktige området for å redusere utslipp av drivhusgasser. Siden 1970 har ExxonMobil totalt samlet inn mer CO2 enn noen annen bedrift – og står for mer enn 40 prosent av totalt innsamlet CO2

Forskning og innovasjon Tema

Innovative energilsninger: Forskning og utvikling

Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra effektivt drivstoff til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Forskning og innovasjon Artikkel