Forskning og innovasjon

Drivstoff teknologi

Vi støtter aktivt initiativer for å redusere utslipp fra bruken av produktene våre i transportsektoren.

Legger til rette for mobilitet

Innovasjon innen drivstoffteknologi og avansert motorolje

ExxonMobil er engasjert i utvikling av kvalitetsdrivstoff og vi har en egen forskningsorganisasjon som er dedikert til å sikre at produktet som pumpes inn i kjøretøyet ditt, er basert på den nyeste teknologien i industrien.

I tillegg gir gjennombruddene våre innen smøremidler sjåfører lengre intervaller mellom oljeskift og forbedret motoreffektivitet, uten at det går ut over yteevnen og beskyttelsen.  De spesielt utformede syntetiske oljeproduktene våre er skreddersydd til forbedring av motorfunksjon, som kan omfatte bedre slitestyrke, bedre beskyttelse mot slitasje og kjøring av en renere motor.

-

Innovasjon for alternative drivstoffteknologier

ExxonMobil samarbeider med flere bioteknologiselskaper om å utvikle morgendagens lavutslipps drivstoff. Det jobbes med å utvikle biodrivstoff fra ulike typer råstoff som for eksempel alger og avfall fra jordbrukssektoren.
Les mer her

I Norge er det nå et krav at omtrent en femtedel av all drivstoff brukt i veitrafikken skal være basert på fornybart bioråstoff. ExxonMobil jobber globalt med å utvikle biodrivstoff fra råstoff som ikke kan benyttes til matproduksjon.
Les mer om biodrivstoff på Energy Factor Europe

Vi mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vår drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter. Biodrivstoffet Esso benytter i Norge er blant annet produsert fra brukt olje fra matlaging, og raps og olje fra kjøttbearbeidende industri. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier, også der dette ikke kreves av norske myndigheter. Esso har ikke brukt palmeolje i sitt drivstoff siden 2018.

Avansert plast baner veien for bærekraft og drivstoffeffektivitet

Over hele verden har bilindustrien mange utfordringer, ikke minst fra ønsket om å produsere mer bærekraftige kjøretøy mens drivstoffeffektivitet, sikkerhet, kjøretøyets yteevne og sjåførkomfort opprettholdes. For å overholde disse standardene har bilprodusenter begynt å bruke plastdeler, som er like slitesterke som andre materialer, men mye lettere.

 

Finn ut mer