Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Artikkel

Ledelse
Helge Sten Baksaas 

Helge Sten Baksaas

1. september 2022 ble Helge Sten Baksaas utnevnt som administrerende direktør for Esso i Norge AS. Før dette har han i lengre tid ledet Esso Norge sin kommersielle aktivitet i Norden. 

Helge er utdannet innen energi og miljø, med MSc fra Høyskolen i Telemark. Han startet sin karriere på Institutt for Energiteknikk på Kjeller i 1996. Etter det ble han ansatt i Esso Norge AS. Han har hatt en rekke ulike jobber i selskapets raffineri- og transport virksomhet både i Norge og i ExxonMobil sin internasjonale virksomhet. Helge har hatt flere lederposisjon og har ledet ulike strategiske studier i selskapet. Helge Sten Baksaas er i dag bosatt i Tønsberg.