Giverrapport for verden 2018

ExxonMobils samfunnsinvesteringer er ment å adressere strategiske lokale prioriteringer rundt i verden, der vi gjør forretninger.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Giverrapport for verden 2018

Vi samarbeider med myndigheter, andre selskaper og private organisasjoner for å bidra til å støtte lokalsamfunnet der vi driver. Vi fokuserer på behovene til samfunnet og virksomheter som helse, utdannelse og økonomisk utvikling, og vi vurderer utviklingsmålene til hvert enkelt lokalmiljø når vi bestemmer hvordan vi best kan investere. Vi deltar ofte i offentlig-private samarbeid, og jobber kontinuerlig med nøkkelinteressenter for å bidra til å forbedre sosiale og økonomiske forhold.

Image

I 2018 bidro Exxon Mobil Corporation, sammen med ansatte og pensjonerte, sine divisjoner og partnere og ExxonMobil Foundation, med 211 millioner dollar i bidrag på verdensbasis. Av den totalsummen støttet 74 millioner dollar amerikanske lokalsamfunn, mens 97 millioner dollar støttet lokalsamfunn i andre land. ExxonMobil-ansatte og pensjonister donerte nesten 40 millioner dollar gjennom ExxonMobils gaveprogram og giverprogrammer for ansatte.

Våre ansatte er involvert i lokalmiljøer ved å yte pro bono juridisk bistand, bidra til å bygge hjem og tjene som frivillige brannmenn, blant mange andre aktiviteter. Gjennom selskapssponsede frivillighetsprogrammer har mer enn 15 000 ExxonMobil-ansatte, pensjonister og deres familier donert mer enn 443 000 frivillige timer i 2018 til nesten 3 600 veldedige organisasjoner i 33 land.

Denne rapporten fremhever ExxonMobils bidrag og samfunnsinvesteringer over hele verden for 2018. Organisasjoner i USA som mottok bidrag på 5 000 dollar eller mer listes opp, og investeringer som tilgodeser land utenfor USA oppsummeres. Bidragene som er reflektert i denne rapporten er gjort av ExxonMobil Corporation, våre divisjoner og partnere – inkludert XTO Energy Inc. – og ExxonMobil Foundation.

Kunst og kultur

ExxonMobil yter økonomisk støtte til kunst- og kulturprosjekter i mange land der vi driver virksomhet. I 2018 utgjorde bidrag fra selskapet og ExxonMobil Foundation til kunst- og kulturprogrammer mer enn 2,3 millioner dollar, hvorav 2 millioner dollar tilgodeså samfunn i USA.

Image Foto – ExxonMobil donerte mer enn 2,3 millioner dollar til organisasjoner innen kunst og kultur i 2018.
Foto – ExxonMobil donerte mer enn 2,3 millioner dollar til organisasjoner innen kunst og kultur i 2018.

I USA ytes økonomiske bidrag til kunstformål primært gjennom ExxonMobil Foundations gaveprogrammer. I 2018 donerte ansatte og pensjonerte mer enn 2,1 millioner dollar til kunst- og kulturorganisasjoner, mens ExxonMobil Foundation bidro med mer enn 1,6 millioner dollar ved å matche donasjonene deres.

By og samfunn

ExxonMobil støtter mange samfunnsprioriteringer der vi driver virksomhet. Vi bidro med 77,8 millioner dollar til tjenesteorganisasjoner for by og samfunn over hele verden i 2018, hvorav mer enn 66,7 millioner tilgodeså samfunn utenfor USA.

ExxonMobil tilrettelegger for en kultur som oppfordrer de ansatte til å bidra med både tid og kompetanse gjennom hele året for å bidra til å støtte samfunn der de bor og arbeider. Våre ansatte og pensjonister over hele verden er involvert i lokalsamfunnene sine ved å yte pro bono juridisk bistand, hjelpe til med å bygge hjem og tjene som frivillige brannmenn, i tillegg til en rekke andre aktiviteter. Vi oppfordrer også ansatte til å bruke sin profesjonelle kompetanse i programmer som forbedrer utdannelsen innen matematikk og vitenskap.

Image Foto – Ansatte i ExxonMobil Mosambik bidrar til nødinnsatsen etter syklonen Idai.
Foto – Ansatte i ExxonMobil Mosambik bidrar til nødinnsatsen etter syklonen Idai.

I 2018 donerte mer enn 15 000 ExxonMobil-ansatte, pensjonerte og deres familier omkring 443 000 frivillige timer til mer enn 3 500 veldedige organisasjoner i 33 land gjennom selskapssponsede frivillighetsprogrammer. Av denne totalen bidro over 6 000 mennesker med mer enn 45 000 timer for 443 organisasjoner i land utenfor USA.

Høyere utdanning

I 2018 bidro ExxonMobil med 41 millioner dollar til colleger, universiteter og andre organisasjoner som støtter høyere utdanning. Av denne summen gikk over 38 millioner dollar til høyere utdanning i USA.

Våre utdanningsinitiativer fokuserer primært på å støtte programmer som forbedrer læring innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Vi støtter også mangfoldsbaserte utdanninsgprogrammer og profesjonelle samfunn som National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers, Society of Hispanic Professional Engineers og National Action Council for Minorities in Engineering, blant andre.

Image Foto – ExxonMobil bisto med 41 millioner dollar til colleger, universiteter og andre organisasjoner innen høyere utdanning i 2018.
Foto – ExxonMobil bisto med 41 millioner dollar til colleger, universiteter og andre organisasjoner innen høyere utdanning i 2018.

Vår store økonomiske støtte til høyere utdanning i USA er gjennom ExxonMobil Foundations match-program for gaver. I 2018 bidro vi med nesten 32,9 millioner dollar i midler til 833 colleger og universiteter, United Negro College Fund, Hispanic Scholarship Fund og American Indian College Fund.

Pre-universitetsutdanning

Et fokusområde for ExxonMobil er forbedring av utdanningsprogrammer for å øke kompetansen innen matematikk, ingeniørfag og vitenskap. I 2018 bidro vi med mer enn 13 millioner dollar til støtte for grunnskoleutdanning, hvorav 8,3 millioner dollar gikk til utdanning i USA.

Utdanning er en helt grunnleggende faktor når det kommer til individuelle muligheter og økonomisk vekst. Spesielt kompetanse innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM-fagene) er helt avgjørende for å sørge for at dagens studenter er forberedt for jobbene i det 21. århundre. Vi fokuserer på å øke antallet lærere som har kompetanse innen disse fagene, at flere elever skal ta eksamen i grunnskolen og være forberedt på å lykkes i høyere utdanning og i sine karrierer, og å arbeide for høyere standarder og strenge vurderingskrav. I 2018 investerte vi nesten 8 millioner dollar i STEM-relaterte programmer i USA.

Image Foto – Deltakere fra ExxonMobil introduserer en jente til ingeniørfag-programmet i Dallas, Texas.

Foto – Deltakere fra ExxonMobil introduserer en jente til ingeniørfag-programmet i Dallas, Texas.

Utenfor USA har vi etablert lokale partnerskaper med organisasjoner som er tett knyttet med landenes utdanningssystemer. Vi hjelper for eksempel til med å bygge grunnskoler i Angola gjennom vårt arbeid med det Qatar-baserte Educate A Child-initiativet, og i partnerskap med den veldedige organisasjonen RISE International.

Utvikling av arbeidsstyrken

I 2018 bidro ExxonMobil med 3,5 millioner dollar til støtte av yrkesrettet utdanning og gründerfag. Av denne summen gikk nesten 3,2 millioner dollar til lokalsamfunn utenfor USA.

Image Foto – ExxonMobil støtter arbeidsutviklingsprogrammer som bidrar til å rekruttere, lære opp og utvikle arbeidere for vellykkede karrierer.
Foto – ExxonMobil støtter arbeidsutviklingsprogrammer som bidrar til å rekruttere, lære opp og utvikle arbeidere for vellykkede karrierer.

I USA grunnla ExxonMobil arbeidsutviklingsprogrammer som rekrutterer, lærer opp og utvikler arbeidere for å ha vellykkede karrierer hos lokale industrielle arbeidsgivere. I Houston-området, for eksempel, bidro vi med 100 000 dollar til Lee College Community College Petrochemical Initiative. I Baton Rouge støttet vi North Baton Rouge Industrial Training Program ved Baton Rouge Community College.

Helse og miljø

I 2018 utgjorde ExxonMobils bidrag til helse og miljø 18,5 millioner dollar, hvorav 12,4 millioner dollar gikk til lokalsamfunn utenfor USA. Våre miljøinvesteringer fokuserer på flere viktige områder, blant annet ivaretagelse av en rekke økosystemer, miljørettet utdanning og samfunnsarbeid, og vitenskapelig forskning innen miljøsaker. Disse bidragene er bare en liten del av selskapets totale investeringer på miljøområdet. Investeringene inkluderer ikke selskapets kapital- og driftsutgifter knyttet til miljø.

Image Foto – ExxonMobil har bidratt til å distribuere mer enn 15 millioner sengenett siden 2000.
Foto – ExxonMobil har bidratt til å distribuere mer enn 15 millioner sengenett siden 2000.

Vi investerer i programmer som fokuserer på bedre helse, hovedsakelig i utviklingsland, med et spesielt fokus på kampen mot malaria. Malaria er fortsatt en stor utfordring for lokalmiljøene mange steder der vi opererer. Fra 2000 til utgangen av 2018 har vi bidratt med mer enn 170 millioner dollar for å bidra til å finansiere malariaprogrammer over hele Afrika og Stillehavsregionen, og har nådd mer enn 125 millioner mennesker. I 2018 bidro vi med mer enn 6 millioner dollar til kampen mot malaria.

I 2018 annonserte også ExxonMobil Foundation et samarbeid med Conservation International og University of Guyana, finansiert med 10 millioner dollar, som skal støtte bærekraftige jobbmuligheter og ivaretagelse.

Offentlig informasjon og politiske undersøkelser

ExxonMobil støtter organisasjoner som jobber for internasjonalt samarbeid, institusjoner med forskningsevner som bidrar til opplyste samfunnsbeslutninger og organisasjoner som vurderer offentlige alternativer innen emner som er viktig for oljebransjen og petrokjemisk industri. I 2018 bidro vi med totalt over 4,3 millioner dollar til offentlig informasjon og politiske undersøkelser, hvorav 4,2 millioner dollar var i USA.

Image Foto – Vi støtter organisasjoner som bidrar med og støtter stabil politikk og engasjement på tvers av kulturer.
Foto – Vi støtter organisasjoner som bidrar med og støtter stabil politikk og engasjement på tvers av kulturer.

Vi støtter organisasjoner som arbeider for internasjonal forståelse og engasjement, inkludert Council on Foreign Relations og World Affairs Council. Vårt samarbeid med Business Council for International Understanding, Corporate Council on Africa og liknende organisasjoner fasiliterer bevissthet og samarbeid på tvers av kulturer.

Samfunnsarbeid og donasjoner på arbeidsplassen

ExxonMobils amerikanske ansatte og pensjonister donerte 15 millioner dollar til United Way-avdelinger i 2018, i tillegg til selskapsgaver til United Way på totalt omkring 3,6 millioner dollar. I Houston samlet ansatte og pensjonister inn over 11 millioner dollar gjennom selskapets kampanje for United Way i Houston-området, og ExxonMobil donerte 1,6 millioner dollar i selskapsdonasjoner. Ansatte og pensjonister i Canada donerte over 1,3 millioner dollar til United Way, og dermed er totale selskaps- og ansattdonasjoner i Canada på nesten 1,6 millioner dollar. I Dallas donerte ExxonMobil og våre ansatte og pensjonister nesten 1,9 millioner dollar gjennom vår kampanje Employees’ Favorite Charities.

Image Foto – ExxonMobil-ansatte arbeider frivillig i redningsarbeidet etter syklonen Idai.
Foto – ExxonMobil-ansatte arbeider frivillig i redningsarbeidet etter syklonen Idai.

I tillegg har over 15 000 ansatte donert omkring 443 000 frivillighetstimer til veldedige organisasjoner i 2018.

Kvinners økonomiske mulighet

I 2018 ble det gitt donasjoner på totalt 6,2 millioner dollar for å bidra til å forbedre økonomiske muligheter for kvinner. Styrking av kvinner er en nøkkelfaktor i å øke lokal og internasjonal økonomisk utvikling. Investeringer i kvinner bidrar til å støtte brede endringer i utviklingsområder, og bidrar til å skape et mer likeverdig samfunn. Det bidrar for eksempel til å senke barnedødelighet, forbedre helse og kosthold, øke utdanningsmuligheter, øke økonomisk vekst og matsikkerhet, og til å redusere fattigdom.

Image Foto – ExxonMobil støtter programmer for å bidra til at kvinner kan oppfylle sitt økonomiske potensiale og skape et bedre liv.
Foto – ExxonMobil støtter programmer for å bidra til at kvinner kan oppfylle sitt økonomiske potensiale og skape et bedre liv.

Vi investerer i programmer som er bevist å gi kvinner evner og ressurser som er nødvendige for å øke produktivitet og inntekt. I tillegg til å støtte forskning som avdekker innovative og beviste tiltak for å hjelpe kvinner til økonomisk vekst, fokuserer investeringene våre på å utvikle kvinnelige bønder, gründere og forretningsledere, identifisere og sertifisere kvinneeide virksomheter og forbedre kvinners tilgang til teknologi. Siden 2005 har ExxonMobil investert omkring 120 millioner dollar i å tilrettelegge for økonomiske muligheter for kvinner, og vi har hjulpet titusenvis av kvinner i mer enn 90 land.

Relatert innhold

ExxonMobil gir veiledninger

ExxonMobils suksess innen energi- og kjemisk industri gjør det mulig for oss å bidra til velferden til de lokale områdene der vi har betydelige investeringer, levere produkter og betale skatt.

Donasjoner Artikkel

Verdensomspennende hjelp

Våre globale utgifter inkluderer bidrag til ideelle organisasjoner og investeringer i sosiale og økonomiske prosjekter gjennom samarbeider med andre organisasjoner.

Samfunnsengasjement Tema

Arbeid med lokalsamfunn

Esso Norge bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

 

Samfunnsengasjement Tema