ExxonMobil gir veiledninger

ExxonMobils suksess innen energi- og kjemisk industri gjør det mulig for oss å bidra til velferden til de lokale områdene der vi har betydelige investeringer, levere produkter og betale skatt.

Artikkel

ExxonMobil gir veiledninger

ExxonMobils bidragsprogram, enten de gjennomføres via amerikanskbaserte ExxonMobil Foundation eller via konsernet eller tilknyttede internasjonale selskaper, er der for å hjelpe med å ta opp viktige samfunnsbehov.

Vi mener at et godt utformet bidragsprogram bidrar til samfunnet ved å øke levestandarden og stabiliteten i samfunnene vi bor og driver forretninger i. De er også i tråd med forpliktelsene våre om å være en god bedriftsborger og bidrar til at ExxonMobil er en foretrukket partner, nabo, arbeidsgiver og leverandør over hele verden.

Vanligvis velger ExxonMobil å jobbe med samfunnsorganisasjoner som vi har etablerte og proaktivt utviklede forhold med. ExxonMobil oppsøker ikke og finansierer sjeldent uoppfordrede bidragssøknader og prosjektforslag.

ExxonMobils avdeling for samfunnskontakt og statlig kontakt er ansvarlig for å opprettholde retningslinjer, programmer og prosedyrer for å administrere bidragsprogrammet vårt.

Bidrag er frivillige donasjoner av kontanter eller varer og tjenester til organisasjoner der giveren ikke får noe betydelig eller konkret tilbake. Bidragsprogrammet og -budsjettet brukes ikke til å fremme salg eller merkevaregjenkjennelse.

Selv om vi generelt sett foretrekker å investere i lokale samfunn der vi har en sterkt tilstedeværelse, finansierer vi også noen organisasjoner som opererer over et helt land eller globalt.

Relatert innhold

Giverrapport for verden 2018

ExxonMobils samfunnsinvesteringer er ment å adressere strategiske lokale prioriteringer rundt i verden, der vi gjør forretninger.

Donasjoner Artikkel

Verdensomspennende hjelp

Våre globale utgifter inkluderer bidrag til ideelle organisasjoner og investeringer i sosiale og økonomiske prosjekter gjennom samarbeider med andre organisasjoner.

Samfunnsengasjement Tema

Arbeid med lokalsamfunn

Esso Norge bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

 

Samfunnsengasjement Tema