Hopp til hovedinnhold
Søk

Kultur

ExxonMobil er en stolt støttespiller av kulturformidling

Domkirken Musikk, Stavanger

Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser.

Kulturhuset i Sandnes

ExxonMobil er medlem i Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75.000 besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner.

Lukk