Hopp til hovedinnhold
Søk

Trygghet og sikkerhet.

Å ivareta sikkerheten er en av våre kjerneverdier og en viktig del av ExxonMobils kultur. Vår målsetting er å sikre at hver ansatt og kontraktør kan avslutte arbeidsdagen sikkert og ved god helse. Vi vil aldri gi opp vårt mål om at Ingen skal komme til skade (Nobody Gets Hurt).

Helse og velvære på arbeidsplassen

ExxonMobil fremmer et arbeidsmiljø som hjelper våre ansatte og deres familier til å føre en sunn livsstil, herunder å hindre smittsomme sykdommer.

En kikk: ExxonMobils helsekultur

ExxonMobil har fokus på ansattes helse Vår amerikanske Culture of Health program (CoH) er et solid og bevisbasert program, som er utviklet for å bygge opp om våre ansattes helse og redusere kostnadene forbundet med helsevern.
Les mer

Sikkerhet i driften vår.

Solid selskapsstyring forutsetter tydelige forventninger om høye etiske standarder og solid integritet i alle forretningsaktiviteter og investeringsbeslutninger.
Les mer her.

Vår sikkerhetsfilosofi.

Vi i ExxonMobil mener det er mulig å skaffe energien verden trenger og samtidig beskytte mennesker og miljø.
Les mer her.

OIMS: Et disiplinert rammeverk for styring.

Vi forplikter oss å drive forretning på en måte som samsvarer med de miljømessige og økonomiske behovene i lokalsamfunnene der vi opererer, og som ivaretar sikkerheten, tryggheten og helsen til våre ansatte, personer som er involvert i vår virksomhet, kundene våre og publikum.

OIMS: Kjennetegn og ansvarsområder

Hver driftsenhet må ha på plass behørig utviklede og dokumenterte ledelsessystemer som tar opp alle forventningene som er angitt i OIMS-rammene.

Prosess- og ledelsessystemer 

ExxonMobil ønsker å utføre sin virksomhet på en måte som er kompatibel med miljøet og lokalsamfunnenes sosiale og økonomiske behov.

Lukk