Hopp til hovedinnhold
Søk

Kontakter i Norge

Hovedkontor:

Esso Norge AS
Vestre Svanholmen 24, 4313 Sandnes
P. O. Box 8032, 4068 Stavanger
Sentralbord: 51 63 81 00

Raffinering og markedsføring:

Esso Norge AS
Drammensveien 151
P.O. Box 350, Skøyen
0213 Oslo
Sentralbord: 22 13 48 00

Kontakt med kundeservice for bensinstasjonene får du ved å ringe 23 16 27 46 eller send en epost
Informasjon om kommersielt drivstoff og vårt Esso Card tilbud finnes her
Kontakt med Wholesale Fuels-avdelingen får du ved å sende epost

Pressekontakt

Personvern

Esso Norge AS (“EM”) vil med dette gi informasjon om at enhver informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («individ»), særlig hva gjelder kontaktdetaljer til EMs kontraktsmotparters (inkludert kjøpere, leverandører og andre forretningspartnere – samlet benevnt som «Kjøper») personnell og kontraktører, som er kommunisert av eller på vegne av Kjøper til EM («personopplysninger»), vil bli behandlet av EM.

EM bruker personopplysningene til å administrere og utføre avtalen, særlig for å holde regnskap, sende fakturaer til Kjøper, forbedre kvaliteten på den service som tilbys, promotere våre produkter og å administrere forsyning av produkter. EM vil også behandle personopplysninger for å oppfylle sine rettslige forpliktelser, særlig i forbindelse med anti-korrupsjon og handelsrestriksjoner/sanksjoner.

EM tilknyttede selskaper (affiliates) og tjenesteleverandører som utøver ovennevnte funksjoner på EMs vegne, kan ha adgang til personopplysningene. EM tilknyttede selskaper og tredjeparter kan være lokalisert i land som ikke kan tilby en samme grad av lovpålagt beskyttelsenivå av personopplysningene som det land der Kjøper er lokalisert. EM anvender  hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene og pålegger mottaker av personopplysninger kontraktuelle forpliktelser hva gjelder behandling og sikring av personopplysninger, som relevant (inkludert EU Standard Contractual Clauses utarbeidet av EU kommisjonen).   

I henhold til gjeldende lovgivning har Kjøpers personnell og kontraktører, og andre individ hvis persondata er formidlet til EM, rett til innsyn i persondata og rett til å be om at EM oppdaterer, endrer, retter, sletter, deler med visse tredjeparter, eller avslutter behandlingen av personopplysninger, eller å klage til relevant personvernmyndighet (Datatilsynet). Individer som ønsker å utøve sine rettigheter kan kontakte EM via data.privacy.office@exxonmobil.com.

EM vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å administrere og utføre avtalen og for å oppfylle rettslige forpliktelser. Kjøper skal informere sitt personnell og kontraktører og andre relevante individer om innholdet i denne informasjonen.

Lukk