Hopp til hovedinnhold
Søk

ExxonMobil har betydelige aktiviteter innen både oppstrøm og nedstrøm i Norge.

Nedstrøm

ExxonMobil har omfattende nedstrømsoperasjoner i Norge, inkludert raffinering, forsyning og salg/markedsføring.

Åsgard B

Oppstrøm

ExxonMobil er en av de største ikke-norske produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 20 produserende olje- og gassfelt.

Slagen Refinery

Driftssteder

ExxonMobil i Norge har betydelige aktiviteter på flere steder.

Lukk