Hopp til hovedinnhold
Søk

Teknisk informasjon

Dersom du trenger produkt-databladet til et spesielt smøremiddel, søk her via produktnavn eller produkttype.

Dersom du trenger produkt-databladet til et spesielt smøremiddel via produktnavn eller produkttype.

Dersom du trenger HMS-databladet til et produkt.

Returner brukt olje til godkjent innsamler. Brukt motorolje og annen spillolje må ikke tømmes på bakken eller helles i kloakksystemer.

Returner brukt plastemballasje til godkjent innsamler. Se www.grontpunkt.no.

Her finner du helse- og sikkerhetsdatablader: www.msds.exxonmobil.com.

Lukk