Hopp til hovedinnhold
Søk
Esso Station

Drivstoff og oppvarmingsprodukter

ExxonMobil markedsfører drivstoff og fyringsprodukter under varemerket Esso. Produktene anvendes som drivstoff i transportsektorene på land og på vannet, og som oppvarmingsprodukter i hjem og næringsbygg.

Smøremidler

Som leverandør av baseoljer og markedsfører av smøreoljer tilbyr vi hele spekteret av syntetiske smøreoljer, et bredt utvalg av baseoljer samt asfalt og spesialprodukter.

Raffinering og logistikk

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Raffineringsprosessen

Raffinering av råolje dreier seg om å gjøre råmaterialet om til de oljeproduktene som forbrukerne etterspør.

Vallø

Vallø miljøopprydningsprosjekt

Esso Norge AS har i samråd med Miljødirektoratet utarbeidet en tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn på selskapets eiendom på Vallø i Tønsberg kommune. Området er en en av de eldste industrieiendommene i Norge med industrielle aktiviteter siden 1739 og petroleumsvirksomhet fra 1899 til 2001.

Lukk