Hopp til hovedinnhold
Søk

Produksjon - Partneropererte felt

ExxonMobil har eierinteresser i over 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, som er operert av andre (Equinor og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt var i 2017 om lag 168.000 fat oljeekvivalenter per dag.

OBO – Partneropererte felt

2015/16 markerte oppstart av Åsgard havbunnskompresjon. Prosjektet er en milepæl for ny teknologi, som er viktig for videre utvikling av norsk sokkel. Selskapet deltar også i ferdigstillelse av Ormen Lange Nyhamna kompresjonsprosjekt og utvidelsen av Nyhamna-anlegget, som ble ferdigstilt høsten 2017.

Trestakk-prosjektet, som er en undervannstilknytning til Åsgard A, ble vedtatt i november 2016, og plan for utbygging og drift (PUD) godkjent av myndighetene i april 2017. En ekspansjon av gassprosesskapasitet for Fram-feltet ble vedtatt i oktober 2017, mens PUD for Snorre SEP prosjektet, som er en større havbunnsutbygging rundt Snorre, ble sendt inn desember 2017. Selskapet deltar også i utviklingen av GRAND-prosjektet nord for Grane.

I 2017 deltok ExxonMobil i fullførelsen av 23 produksjons- og injeksjonsbrønner.

Lukk