Raffineriet på Slagentangen konverteres til en drivstoffterminal

Raffineriet på Slagentangen ved Tønsberg ble innviet i 1961. Gjennom 60 år har det vært raffinert petroleumsprodukter på anlegget. 

Artikkel

Raffineriet på Slagentangen konverteres til en drivstoffterminal

Først raffinerte Esso drivstoff fra importert råolje. Etterhvert ble det produsert drivstoff av olje hovedsaklig fra norsk sokkel. Hele veien har vi tilpasset oss utviklingen og siden 2007  har vi også blandet fornybart biodrivstoff inn i produktene vi leverer.

Sommeren 2021 avviklet Esso raffineriaktiviteten på Slagentangen. Anlegget skal fortsette som en drivstoffterminal som skal sørge for langsiktig og pålitelig forsyning av flytende drivstoff til hele Norge. Til Slagen vil Esso importere ulike produkter, blande dem, og deretter distribuere dem videre med eksisterende infrastruktur. Produkter fraktes med skip fra Slagen langs hele kysten til våre egne og kundenes terminaler rundt om i Norge. I tillegg vil drivstoff distribueres med tankbiler direkte fra Slagen.

Trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet er fremdeles viktig. Vi skal drive et terminalanlegg med driftssikkerhet på høyeste nivå, samtidig som våre kunder skal føle seg trygge på at de får de produktene de trenger, med forutsigbare og fleksible leveranser.
Image

Download relaterte dokumenter

Relatert innhold