Forskning og innovasjon

Karbonfangst og -lagring

Med en eierandel i omtrent en femtedel av verdens totale kapasitet for karbonfangst er ExxonMobil en leder innenfor dette viktige området for å redusere utslipp av drivhusgasser. Siden 1970 har ExxonMobil totalt samlet inn mer CO2 enn noen annen bedrift – og står for mer enn 40 prosent av totalt innsamlet CO2

UTVIKLING AV CCS-TEKNOLOGI

Redusere karbonutslipp

CCS er en prosess der karbondioksid fra forbrenning i kraftverk og andre industrikilder, som ellers hadde blitt frigjort i atmosfæren, fanges inn, sammenpresses og sprøytes inn i geologiske formasjoner under jorden for sikker, trygg og permanent lagring.

ExxonMobil jobber med å utvikle ny teknologi for CO2-fangst med mål om å redusere kostnadene og driftskompleksiteten. For eksempel samarbeider ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. om å utvikle teknologi for CO2-fangst med karbonatdrivstoffceller. Disse innovative tilnærmelsene har potensialet til å koste mindre og være enklere å drive enn eksisterende teknologi. De kan også benyttes på en modulær måte, med anvendelighet for flere industriformål.

ExxonMobil utvikler også metoder for CO2-lagring under jorden ved å dra nytte av flere tiår med erfaring innen leting etter, utvikling av og produksjon av hydrokarbonressurser. Denne ekspertisen er nøkkelen til permanent lagring av CO2 dypt under jorden på en sikker og trygg måte.

Gjennombrudd som anvendelse av karbonatdrivstoffceller i kraftverk, er viktige for å redusere utslipp og samtidig øke kraftgenerering og begrense kostnadene for forbrukere.
Dr. Vijay Swarup

Visepresident for forskning og utvikling hos ExxonMobil