Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra effektivt drivstoff til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Artikkel

Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Vårt fokus på innovasjon

Image

I dag arbeider vi for å utvikle neste generasjons energiløsninger, inkludert: avansert biodrivstoff, karbonfangst og -lagring, naturgassteknologi og nye, energieffektive prosesser. I tillegg til vår robuste internkapasitet, samarbeider vi med ledende selskaper innen forskning og teknologi, nasjonale laboratorier og universiteter, og andre som er involvert i grensesprengende energiforskning. Selv om alle former for energi er nødvendig – inkludert naturgass og fornybar energi som vind- og solenergi – er det nødvendig med nye teknologier for å oppfylle verdens mål om utslippsreduksjoner.

Forskning og utvikling er i vårt DNA

ExxonMobil leter etter kostnadseffektive, skalerbare løsninger som adresserer de tre hovedområdene innen energibruk: transport, kraftgenerering og produksjon. Vi utvikler også avansert teknologi innenfor disse områdene, der det er hensiktsmessig.

Image

Relatert innhold

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring

Med en eierandel i omtrent en femtedel av verdens totale kapasitet for karbonfangst er ExxonMobil en leder innenfor dette viktige området for å redusere utslipp av drivhusgasser. Siden 1970 har ExxonMobil totalt samlet inn mer CO2 enn noen annen bedrift – og står for mer enn 40 prosent av totalt innsamlet CO2

Forskning og innovasjon Tema

Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Utvikling av økonomiske og bærekraftige teknologier for å fange inn karbondioksid fra store utslippskilder, for eksempel kraftverk, er en viktig del av ExxonMobils forskning innen løsninger med lavere utslipp for å redusere risikoen for klimaendring.

Karbonfangst Artikkel

Drivstoff teknologi

Drivstoff teknologi

Vi støtter aktivt initiativer for å redusere utslipp fra bruken av produktene våre i transportsektoren.

Forskning og innovasjon Tema

Avansert plast baner veien for bærekraft og drivstoffeffektivitet

Over hele verden har bilindustrien mange utfordringer, ikke minst fra ønsket om å produsere mer bærekraftige kjøretøy mens drivstoffeffektivitet, sikkerhet, kjøretøyets yteevne og sjåførkomfort opprettholdes.

Ny teknologi Artikkel

Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

I mer enn 30 år har ExxonMobils forskere og ingeniører forsket på, utviklet og anvendt teknologier som kan spille en rolle i den omfattende distribusjon av karbonfangst og -lagring (CCS).

Karbonfangst Artikkel

Energieffektivitet

Energieffektivitet

ExxonMobil forsøker stadig å forbedre prestasjoner og effektivisere prosessene våre for å redusere tid, kostnader, risiko og miljøbelastning.

Energi og miljø Tema