Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet
Image

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Uttrykket Operations Integrity (OI, driftsintegritet) brukes av ExxonMobil til å adressere alle aspekter av virksomheten som kan påvirke tryggheten til personell og prosesser, sikkerhet, helse og miljøpåvirkning.

OIMS-rammeverket inneholder 11 elementer. Hvert element inneholder et underliggende prinsipp og et sett med forventninger. OIMS-rammeverket inneholder også beskrivelser av, og prosesser for, å evaluere og implementere OI-administrasjonssystemer.

Bruken av OIMS-rammeverket er obligatorisk på tvers av hele ExxonMobil, med et spesielt fokus på design, utvikling og drift. Administrasjonen er ansvarlig for å sikre at administrasjonssystemer som oppfyller rammeverket finnes tilgjengelig. Omfanget, prioriteten og hastigheten av implementeringen av administrasjonssystemet bør være i tråd med risikoen som er knyttet til virksomheten.

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Relatert innhold

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Risikostyring Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel