Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Darren W. Woods

Styreformann og administrerende direktør

Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

Mange deler av vår drift og våre produkter representerer en potensiell risiko for mennesker og miljø. Det er helt avgjørende for vår virksomhet at vi anerkjenner risikoen, og vi mener den beste måten å fylle våre forpliktelser på er gjennom en kompetent og engasjert arbeidsstyrke, og rutiner som er utviklet for å legge til rette for en trygg, sikker og miljømessig ansvarlig drift. Dette oppnår vi gjennom tydelig definerte rutiner og retningslinjer, og med strenge administrasjonssystemer som er utviklet for å gi resultater.

Operations Integrity Management System (OIMS) er en nøkkeldel i vårt fokus på administrasjon av risiko knyttet til sikkerhet, trygghet, helse og miljø, og å oppnå utmerkede ytelser.

Siden oppstarten av OIMS, har leveransene innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø bedret seg drastisk. Den bransjeledende frekvensen av hendelser med tapt tid har blitt betydelig redusert. Farer for miljøet er redusert, med en markant nedgang i marine utslipp og fortsatte nedganger i utslipp. Vi har blitt nevnt av Lloyd’s Register Quality Assurance for «å være helt i forkant når det gjelder i hvilken grad vurderingene innen administrasjonen av miljøpåvirkning er integrert i de løpende virksomhetsrutinene». Alle driftsorganisasjoner er pliktig til å opprettholde systemene og rutinene som er nødvendige for å oppfylle forventningene som er nedlagt i OIMS-rammeverket.

Farer for miljøet er redusert, med en markant nedgang i marine utslipp og fortsatte nedganger i utslipp.

Rammeverket oppdateres jevnlig for å drive kontinuerlig forbedring. Denne revisjonen styrker forventningene i rammeverket med hensyn til lederskap, prosessikkerhet, miljøytelser og vurderingen av effektiviteten til OIMS, og er ment å:

styrke vår tro på at alle hendelser innen sikkerhet, helse og miljø kan forhindres, og for å

understøtte og beholde et arbeidsmiljø der hver enkelt av oss tar personlig ansvar for sikkerheten til oss selv og våre kolleger, og der alle aktivt griper inn for å sikre andres trygghet, sikkerhet og velvære

Vi tror disse tiltakene vil bidra til å drive ExxonMobil nærmere vår visjon om en arbeidsplass der «Ingen blir skadet», der «Sikkerhet er alles ansvar», og hvor våre miljøtiltak oppfyller vår forventning om å «Beskytte morgendagen. I dag».

Darren W. Woods Styreformann og Chief Executive Officer

Relatert innhold

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel