Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Valdez-utslippet

Oversikt

Kort tid etter midnatt den 24. mars 1989, i en tragisk ulykke selskapet beklager dypt, gikk supertankeren Exxon Valdez på grunn i Prince William-sundet i Alaska. Til tross for innsatsen som ble gjort med å stabilisere fartøyet og hindre ytterligere oljeutslipp, gikk mer enn 250 000 fat med olje tapt på kort tid. 

Exxon og den amerikanske kystvakten startet et omfattende rensearbeid som totalt sett involverte mer enn 11 000 innbyggere i Alaska og tusenvis av Exxon-ansatte og innleid personell. I 1992 erklærte den amerikanske kystvakten rensearbeidet for fullført.

Last ned

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Risikostyring Artikkel

Valdez-ulykken i 1989 var et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie. Vi tok imidlertid umiddelbart ansvar for utslippet, og har brukt mer enn 4,3 milliarder dollar som en følge av ulykken, inkludert kompenserende utbetalinger, opprydningskostnader, forlik og bøter. Selskapet kompenserte frivillig mer enn 11 000 beboere og virksomheter i Alaska innen et år etter utslippet.

Etter ulykken gjennomførte vi også betydelige driftsmessige endringer, og implementerte et eksepsjonelt omfattende driftsadministrasjonssystem for å forhindre fremtidige hendelser.

Dette systemet er rullet ut globalt, og i årene etter ulykken har det ikke oppstått noe liknende. Vi tror at den påfølgende sikkerheten primært stammer fra disiplinerte og systematiske forbedringer som er gjennomført. Vi er spesielt stolte av den utslippsforebyggende innsatsen fra våre globale sjøtransportselskaper siden Valdez-utslippet. Vi anser denne sterke innsatsen som oppmuntrende, og den fungerer som en solid plattform for kontinuerlig forbedring.

Vi tror at den påfølgende sikkerheten primært stammer fra disiplinerte og systematiske forbedringer som er gjennomført.

I dag er økosystemet i Prince William-sundet sunt, robust og blomstrende. Selv om det var flere alvorlige, kortvarige påvirkninger på mange arter på grunn av oljeutslippet, har det, basert på studier fra mange forskere med omfattende undersøkelser i Prince William-sundet, ikke vært noen langvarig skade som stammer fra oljeutslippet. Denne gjenopprettingen passer overens med den veletablerte historikken over gjenoppretting som er dokumentert av det vitenskapelige miljøet etter mange andre oljeutslipp over hele verden, mange av dem betydelig større enn det som fant sted i 1989.

ExxonMobil har leid inn uavhengige forskere som er blant verdens ledende eksperter på sine felt. De har gått i dybden og studert alle relevante aspekter som er knyttet til effekten av Valdez-utslippet på vann, kystlinje og dyreliv i sundet. Til dags dato har disse forskerne publisert omkring 400 likemannsvurderte rapporter som er knyttet til alle deler av miljøet i Prince William-sundet.  

Endringer ExxonMobil har gjort for å forhindre en ny ulykke som Valdez

Etter Exxon Valdez-ulykken, doblet ExxonMobil sin langvarige innsats for å beskytte miljøet, sine ansatte og lokalsamfunn over hele verden der vi driver virksomhet. 

Blant tiltakene som er gjort for å hindre oljeutslipp:

  • Alle fartøyer som opererer for ExxonMobil har dobbelt skrog, noe som begrenser effekten av nær sagt alle lavenergi-hendelser
  • Alle fartøyer i vår tjeneste må først gjennomgå en grundig og omfattende vurderingsprosess, med bransjeledende teknikker for kvalitetsvurdering
  • Vi krever beste praksis-utnyttelse av teknikker for fartøyadministrasjon, som for eksempel ressursadministrering av bromannskapet

Dersom et utslipp oppstår, har vi også forbedret responsevnene våre. For eksempel: 

  • ExxonMobil er et grunnleggende medlem av alle store responsorganisasjoner for oljeutslipp i verden
  • Vi har mer enn 1000 ExxonMobil-ansatte involvert i responsteam for oljeutslipp over hele verden
  • Vi utfører jevnlige, omfattende øvelser på oljeutslipp og opplæring på ulike ExxonMobil-anlegg rundt i verden og
  • Vi har utviklet og implementert ny utslippsdetekterende teknologi

ExxonMobils miljøytelser

ExxonMobil er opptatt av å opprettholde vår ledende rolle som en mangeårig, teknisk dyktig bransjeleder innen sikkerhet og ivaretagelse av miljøet. Vår omfattende og disiplinerte tilnærming bidrar til at vi kan opprettholde et kontinuerlig fokus på forhindring av hendelser, forberedelser og nødrespons dersom behovet skulle oppstå.

Vi er spesielt stolte av den utslippsforebyggende innsatsen fra våre globale sjøtransportselskaper.

ExxonMobils sjøpartnere er aktive deltakere i utviklingen av frivillige nøkkelprosjekter i bransjen, inkludert implementeringen av Tankeradministrasjon- og selvvurderingsprogrammet, en beste praksis-basert veiledning for skipsoperatører som utfyller eksisterende kvalitetsstandarder. 

Gitt den anslåtte veksten og viktige rollen som sjøtransport spiller i global handel, er ExxonMobils sjøpartnere opptatt av å frivillig søke og støtte innovative metoder for å forbedre sikkerheten, tryggheten og påliteligheten til sjøtransport, som ofte overstiger lovmessige standarder.

Relatert innhold

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Risikostyring Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel