Virksomheten og driftsteder

ExxonMobil er ett av de største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapene, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

 

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA som har som mål å være verdens ledende olje- og petrokjemiselskap. ExxonMobil er landets eldste energiselskap - etablert i Norge i 1893. Selskapets hovedkontor ligger på Slagen ved Tønsberg.

Raffineriet  på Slagentangen ble  sommeren 2021 konvertert til en drivstoffterminal. Produkter importeres til Slagen terminal og produktene blir deretter distribuert langs hele den Norske kyst  som tidligere.

I 2017 solgte selskapet sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc som operer kjeden i Norge gjennom sitt norske datterseskap Certas Energy Norway AS. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil de i alt ca. 250 bensinstasjonene fortsette å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

Esso har en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge.

ExxonMobil har vært på norsk kontinentalsokkel siden 1965. I 2017 solgte selskapet sine eierinteresser i de ExxonMobil-opererte feltene Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne Øst til Point Resources. I 2019 ble resterende eierandeler i felt på norsk sokkel solgt til Vår Energi.

Vi ser det som vår oppgave å bidra med energi for å dekke verdens behov. Samtidig er det viktig for oss at det vi gjør skal være bærekraftig. Vi ser at klimaendringene er en global utfordring som krever tiltak for å få ned klimagassutslippene. Vi arbeider derfor målrettet for å redusere utslipp fra både produksjon og bruk av våre produkter. ExxonMobil konsernet bruker dessuten store ressurser på forskning innen ny energi og energieffektivitet, særlig innen karbonfangst og avansert biodrivstoff.