Hopp til hovedinnhold
Søk

Raffinering og logistikk

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og butan. Videre følger bensin, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer selvsagt svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator.

I 2007 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent. Den lave blandingen biodiesel kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Fra januar 2016 leverer Slagen, for å møte økte myndighetspålagte krav i forhold til biodrivstoff, også lavinnblanding av etanol i bensin, i tråd med bilfabrikantenes spesifikasjoner.

Ved årsslutt 2016 satte raffineriet i gang en ny enhet for oppgradering av tungolje, hvilket gjør produktporteføljen mer verdifull.

Om lag 60 prosent av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 90 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 190.000 dødvekttonn. Det er omkring 700 skipsanløp per år.

ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer forsyningene av råolje til Slagen-raffineriet og utfører handel med petroleumsprodukter fra raffineriproduksjonen. ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen blir håndtert av ExxonMobils kontor i Leatherhead, Storbritannia. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim, samt tankbilterminalen ut fra raffineriet.

Esso Slagen Refinery

Lukk