ExxonMobil i Norge

125 år i Norge

Historien om ExxonMobil i Norge er også i stor grad historien om vårt lands framvekst som moderne nasjon.

Selskap

Karrierer

ExxonMobil er en dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til muséer sport og kulturaktiviteter.

125 år i Norge

Karrierer

Arbeid med lokalsamfunn

Sentrale emner

Vår historie

Historien om ExxonMobils 125 år i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge.

Hvem vi er Artikkel

2018 Outlook for Energy: Trender fram mot 2040

Rapporten Outlook for Energy inneholder ExxonMobils globale syn på etterspørsel etter og tilgang på energi fram til 2040.

Outlook for Energy Tema

Innovative energiløsninger: Høydepunkter innen forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra de rene, effektive drivstoffene som driver dagens transportløsninger, til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Forskning og innovasjon Artikkel

Slagen havn

Slagen raffineri ligger på vestsiden av Oslofjorden omtrent 5 nautiske mil sør for Horten. Den marine terminalen består av en brygge som er omtrent 500 m lang med båtplasser for lasting/lossing på begge sider. Sør for den lange bryggen er det en liten havn der fortøyningsbåter og oljevernutstyr oppbevares. Terminalen og den nærliggende omgivelser eies og kontrolleres av Esso Norge AS. Den har sitt eget havnekontor med marine veiledere på vakt 24 timer i døgnet.

Selskap Artikkel

 

Siste Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste fra ExxonMobil.
Finn ut mer

$69.51

$1.10 (1.61%)

6:30pm ET