Selskap

Karrierer

ExxonMobil er en dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

Sentrale emner

Vår historie

Historien om ExxonMobils 125 år i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge.

Hvem vi er Artikkel

2019 Outlook for Energy: Trender fram mot 2040

Rapporten Outlook for Energy inneholder ExxonMobils globale syn på etterspørsel etter og tilgang på energi fram til 2040.

Outlook for Energy Tema

Innovative energiløsninger: Høydepunkter innen forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra de rene, effektive drivstoffene som driver dagens transportløsninger, til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Forskning og innovasjon Artikkel

Raffinering

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Selskap Artikkel

 

Siste Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste fra ExxonMobil.
Finn ut mer

$34.64

$0.32 (0.93%)

4:00pm ET