Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

Samarbeidet mellom Flint Fotball og Esso Norge AS har en lang og god historie. 

FLINT Tønsberg AIL ble stiftet i 1917  med en grunnstamme av spillere fra Esso Vallø og Tapetfabrikken.
Alt fra  de første årene lånte Flint Esso`s tomt ved Vallø Kapell og så ble banen flyttet til Valløbanen, også kalt «Bingen». I år 2000 solgte Esso «Bingen» til Block Watne og Flint får et betydelig beløp som følge av salget. Dette muliggjorde finansiering av den nye kunstgressbane på tomten til gartneriet til Skramstad. Flint åpnet denne banen i 2006. 

I 2012 opplever Flint det tragiske at klubbhuset deres brant ned til grunnen.  I 2014 inngikk Esso og Flint en 5-årig avtale hvor Esso får navnerettigheter til  Flint Esso Arena. Denne sponsoravtalen var med på å muliggjøre bygging av nytt klubbhus som stod  ferdig i 2015. Etter utløp av femårsavtalen har Esso og Flint blitt enige om nye sponsoravtaler som sikrer Esso fortsatt navnerettigheter til Flint Esso Stadion samt draktreklame til Flint Fotball som er Vestfolds største fotballklubb.