Selskap

Kontakt oss

Spørsmål? Finn kontaktinformasjon for produkter og salg, kundeservice, media, global produksjon, og mer.

ExxonMobil Norge

ExxonMobil Norge har sitt hovedkvarter på:

Esso Norge AS

Telefon:
Besøksadresse:  Postadresse: 
+47 913 08 933 Essoveien 100,
3153 Tolvsrød 
Postboks 2001,
3103 Tønsberg 

 

 

Esso kundeservice

Har du spørsmål eller vil du dele opplevelsen din med oss?

 

Kontakt oss her

Vi kan hjelpe deg med henvendelser og spørsmål relatert til Esso varemerket, våre produkter, kampanjer og stasjoner.

Trenger du informasjon vedr. kort og konto, for raskest sakbehandling, vennligst kontakt våre samarbeidspartnere direkte.

Esso Card: WEX Europe Services – Kontakt Oss | ESSO CARD™
Trumf Loyalty Program and Card: Kundeservice - Trumf.no
Esso MasterCard: SEB Bank – Kontakt oss - Esso Mastercard
365 Direkte: Danske Bank – Kundeservice | 365Direkte

Internasjonal kontaktliste

Her kan du finne global kontaktinformasjon for alle ExxonMobils selskaps-, media-, produkt-, salgs- og kundeserviceområder.

Personvern

Esso Norge AS (“EM”) vil med dette gi informasjon om at enhver informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («individ»), særlig hva gjelder kontaktdetaljer til EMs kontraktsmotparters (inkludert kjøpere, leverandører og andre forretningspartnere – samlet benevnt som «Kjøper») personnell og kontraktører, som er kommunisert av eller på vegne av Kjøper til EM («personopplysninger»), vil bli behandlet av EM.

EM bruker personopplysningene til å administrere og utføre avtalen, særlig for å holde regnskap, sende fakturaer til Kjøper, forbedre kvaliteten på den service som tilbys, promotere våre produkter og å administrere forsyning av produkter. EM vil også behandle personopplysninger for å oppfylle sine rettslige forpliktelser, særlig i forbindelse med anti-korrupsjon og handelsrestriksjoner/sanksjoner.

EM tilknyttede selskaper (affiliates) og tjenesteleverandører som utøver ovennevnte funksjoner på EMs vegne, kan ha adgang til personopplysningene. EM tilknyttede selskaper og tredjeparter kan være lokalisert i land som ikke kan tilby en samme grad av lovpålagt beskyttelsenivå av personopplysningene som det land der Kjøper er lokalisert. EM anvender  hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene og pålegger mottaker av personopplysninger kontraktuelle forpliktelser hva gjelder behandling og sikring av personopplysninger, som relevant (inkludert EU Standard Contractual Clauses utarbeidet av EU kommisjonen).   

I henhold til gjeldende lovgivning har Kjøpers personnell og kontraktører, og andre individ hvis persondata er formidlet til EM, rett til innsyn i persondata og rett til å be om at EM oppdaterer, endrer, retter, sletter, deler med visse tredjeparter, eller avslutter behandlingen av personopplysninger, eller å klage til relevant personvernmyndighet (Datatilsynet). Individer som ønsker å utøve sine rettigheter kan kontakte EM via data.privacy.office@exxonmobil.com.

EM vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å administrere og utføre avtalen og for å oppfylle rettslige forpliktelser. Kjøper skal informere sitt personnell og kontraktører og andre relevante individer om innholdet i denne informasjonen.

Vennligst bemerk, slik det er beskrevet i vår personvern politikk, at EM kan videresende din henvendelse (og personopplysninger) til tredjeparter for å kunne behandle henvendelsen. For eksempel eies og drives de fleste Esso stasjoner i Norge av tredjeparter, og den relevante tredjepart vil være ansvarlig for å behandle din henvendelse og kan kontakte deg direkte.