Personvernerklæring

Denne generelle erklæringen om behandling av personopplysninger trer i kraft 18. september 2018.

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss.

ExxonMobil setter pris på din interesse for dette nettstedet og andre relaterte eller lenkede nettsteder som tilhører ExxonMobil (samlet kalt «nettsted»). Ditt personvern er viktig, og vi ønsker at du forstår våre metoder med hensyn til å samle og behandle personopplysninger. 

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger kan bli komplettert med annen informasjon om behandling av personopplysninger som ExxonMobil leverer i forbindelse med spesifikk bruk av visse personopplysninger i spesifikke nettstedsfunksjoner. Der f.eks. visse funksjoner på et nettsted ber om tilleggsopplysninger fra deg, kan vi gi deg ytterligere informasjon om måten vi behandler slike tilleggsopplysninger på.

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger beskriver hvordan ExxonMobil-konsernselskaper (samlet kalt «ExxonMobil») som er etablert i medlemslandene til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia eller Sveits behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet.

I denne erklæringen om behandling av personopplysninger bruker vi visse definerte begrep. For å forstå hva de definerte begrepene betyr, viser vi til Avsnitt 14, Definert.

1. IDENTITET TIL DET EXXONMOBIL-KONSERNSELSKAPET SOM SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGENE SOM BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig(e) for personopplysninger samlet inn via dette nettstedet er:

For aktiviteter hos ExxonMobil i Norge, når relevant:

 • Esso Norge AS
  Essoveien 100, 3153 Tolvsrød,
  Postboks 2001, 3103 Tønsberg, Norge

ExxonMobil-konsernselskapet som er identifisert ovenfor som behandlingsansvarlig for personopplysningene, kan overføre alle eller noen av de personopplysningene som er mottatt via nettstedet til ExxonMobil-konsernselskap over hele verden som befinner seg utenfor EØS, Storbritannia og Sveits, i tredjeland som ikke nødvendigvis kan anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene. Overføringene foregår i henhold til Avsnitt 6 nedenfor. 

2. PERSONER SOM DENNE ERKLÆRINGEN OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HENVENDER SEG TIL

Denne personvernerklæringen er rettet til besøkende på dette nettstedet hvis personopplysningene er samlet inn av de(n) behandlingsansvarlige som er oppført i Avsnitt 1ovenfor.

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger inneholder informasjon om ExxonMobils praksis for behandling av personopplysninger generelt og er derfor av interesse for allmennheten, våre samarbeidspartnere og andre eksterne interessenter i EØS, Storbritannia eller i Sveits. Som opplyst i avsnitt 1 kan denne erklæringen om behandling av personopplysninger generelt bli komplettert med annen informasjon om behandling av personopplysninger utstedt av ExxonMobil for spesifikk bruk av personopplysninger.

Informasjon innhentet fra barn

Nettstedet inneholder informasjon som kan være av særlig interesse for barn, men ExxonMobil søker ikke å samle personopplysninger fra eller om personer under 17 år via dette nettstedet.

3. EXXONMOBILS OVERHOLDELSE AV PERSONVERNLOVGIVNINGEN

ExxonMobil forplikter seg til å samle inn og bruke personopplysninger på en lovlig måte.

ExxonMobil vil sørge for at behandlingen er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning når selskapet behandler personopplysninger. I EØS, Storbritannia og Sveits betyr dette blant annet at ExxonMobil skal vurdere hvorvidt, og med hvilken berettigelse (rettslig grunnlag) selskapet har for behandling av personopplysninger i henhold til EUs forordning for personvern (EU General Data Protection Regulation – GDPR) og gjeldende lovgivning. ExxonMobil kan alt etter situasjonen begrunne behandlingen av personopplysninger med utgangspunkt i forskjellige rettslige grunnlag, som inkluderer:

 • ExxonMobil har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger, med mindre hensynet til den registrertes personvern overstiger denne interessen eller denne interessen blir tilsidesatt av individets interesser eller grunnleggende rettigheter og individets frihet, og/eller
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, og/eller
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som ExxonMobil er underlagt, og/eller
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte den registrertes vitale interesser, og/eller
 • Den registrerte har gitt sitt samtykke til behandlingen av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Når ExxonMobil mottar samtykke fra den registrerte til å behandle personopplysninger, kan vedkommende når som helst i framtiden trekke samtykket sitt tilbake.

For mer informasjon om bestemte databehandlinger, ønsket formål og en beskrivelse av bestemte kategorier av personopplysninger, henvises det til tabellen i Avsnitt 4.

ExxonMobil gir enkeltpersoner anledning til å motsette seg behandling av vedkommendes personopplysninger, og selskapet vil nøye vurdere slike innvendinger som påkrevd i medhold av gjeldende rett. For mer informasjon om dine rettigheter med hensyn til hvordan ExxonMobil behandler personopplysningene dine henvises det til Avsnitt 9 og/eller du kan ta kontakt med ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER OG FORMÅL MED INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Personopplysninger innsamlet fra besøkende til nettstedet

I denne tabellen beskriver vi kategorier av informasjonen vi samler fra de som besøker nettstedet, formålet vi bruker informasjonen til samt det rettslige grunnlaget som begrunner hvert behandlingstrinn.

Vi sporer også annen informasjon om ditt besøk som vi bruker til statistiske formål som hjelper oss med å designe og administrere nettstedet. Videre, hvis du personliggjør nettstedet, fyller ut et bestillingsskjema, deltar i en konkurranse, gir tilbakemelding på en undersøkelse eller sender inn annen informasjon til oss under besøket, vil du dessuten som følge av dette gi oss personopplysninger.

Formålet med behandling Rettslig grunnlag for behandling Kategorier av personopplysninger Hvor lenge vi holder på personopplysningene dine
For å la nettstedet kunne kommunisere med den besøkendes datamaskin eller mobilenhet ved besøk på nettstedet. ExxonMobils berettigede forretningsinteresser i å forbedre relevansen til innholdet som vises på nettstedet, og sikre tjenestenes kvalitet ved besøk på nettstedet. IP-adresse (Internett-adressen som er tilordnet datamaskinen din fra Internett-leverandøren), enhetstype, domenetype, nettlesertype (for eksempel Firefox, Chrome eller Internet Explorer) og gjeldende dato og klokkeslett.
Se avsnitt 12. Oppbevaring av opplysninger
For å tilpasse og forbedre opplevelsen på nettstedet vårt. ExxonMobils berettigede forretningsinteresser i å forbedre relevansen til innholdet som vises på nettstedet, og sikre tjenestenes kvalitet ved besøk på nettstedet. Antall besøk til nettstedet, hvilke deler av nettstedet de besøkende velger, logikk for å måle og observere brukeradferd, og enhetens skjermstørrelse. Kontaktdetaljer (navn, adresser, e-postadresser og telefonnumre), persontilpasning av nettstedet, ferdig utfylt bestillingsskjema, konkurransedeltakelse, tilbakemelding på undersøkelser og annen informasjon du kan gi oss.
Se informasjonskapselerklæringen (Cookie Statement) på det relevante nettstedet.
For å kunne levere produktene og tjenestene du bestiller, og sende regning for produkter og tjenester du bestiller. ExxonMobil behandler personopplysningene for å sammenfatte, gyldiggjøre, fullføre og administrere den relevante avtalen med eller bestillingen fra deg. Kontaktdetaljer (navn, adresser, e-postadresser og telefonnumre), persontilpasning av nettstedet, ferdig utfylt bestillingsskjema, konkurransedeltakelse, tilbakemelding på undersøkelser og annen informasjon du kan gi oss.
Se avsnitt 12. Oppbevaring av opplysninger
For å administrere henvendelser og tilbakemeldinger sendt via nettsiden. Ved å velge å gi informasjon til ExxonMobil, aksepterer du at ExxonMobil behandler informasjonen du har oppgitt, i samsvar med denne erklæringen om behandling av personopplysninger og all relevant informasjon som dekker den spesifikke bruken av personopplysningene. Vi kan overføre dine personopplysninger til tredjeparter i henhold tilavsnitt 5såframt dette er nødvendig for å behandle forespørselen. Kontaktdetaljer, forespørselens/tilbakemeldingens innhold og andre personopplysninger du eventuelt oppgir.
Se avsnitt 12. Oppbevaring av opplysninger
For å vise deg veien til bensinstasjoner. Når du registrerer deg for dirigeringstjenester via nettstedet, godtar du at vi gir deg relevant ruteinformasjon og behandler personopplysningene dine i dette øyemed.
Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke informasjon om geolokasjonen til dette, kan du avslå vår forespørsel om å avlese geolokasjonen; i så fall vil enkelte av tjenestene på nettstedet vårt ikke kunne leveres. Hvis du lar oss bruke geolokasjonsinformasjon, godtar du at vi gir informasjonen til tredjeparter som hjelper oss med å yte tjenestene til deg via nettstedet.
Geolokasjonen til datamaskinen eller mobilenheten.
Se avsnitt 12. Oppbevaring av opplysninger
For at vi skal kunne gjøre en bedre innsats når det gjelder markedsføring og kampanjer, fortelle deg om ExxonMobil og om produkter og tjenester som vi tror du kan være interessert i, noe som for eksempel inkluderer produkter og tjenester som kan anbefales på grunnlag av værinformasjon tilknyttet geolokasjonen til datamaskinen eller mobilenheten din. ExxonMobils berettigede forretningsinteresse i å markedsføre og fremme og forbedre sine produkter, tjenester, innhold og annonsering.
Geolokasjonsinformasjon samles kun med ditt forutgående eksplisitte samtykke.
Hvis du velger å registrere deg via nettstedet, godtar du at vi holder deg informert om formidlinger fra ExxonMobil, som for eksempel nyhetsbrev, varsler, RSS-feeder og bloggposter, og at vi behandler dine oppgitte personopplysninger for dette formål.
Kontaktdetaljer; geolokasjonen til datamaskinen eller mobilenheten.
Se avsnitt 12. Oppbevaring av opplysninger
For analytics og statistiske formål for å hjelpe oss med å designe og administrere nettstedet og forbedre vårt tilbud av produkter og tjenester. ExxonMobils berettigede forretningsinteresser i å forbedre relevansen til innholdet som vises på nettstedet, sikre tjenestenes kvalitet ved besøk på nettstedet og fremme og forbedre sitt tilbud av produkter og tjenester. Antall besøk til nettstedet, hvilke deler av nettstedet de besøkende velger, og enhetens skjermstørrelse.
Alle personopplysninger som er nevnt i denne informasjonen, gitt at personopplysningene er forsvarlig pseudonymisert eller anonymisert i henhold til gjeldende lov.
Se informasjonskapselerklæringen (Cookie Statement) på det relevante nettstedet.

Når ExxonMobils berettigede interesse oppgis som et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, vil ExxonMobil sikre at selskapets berettigede interesser i å oppnå formålene som angitt i tabellen ovenfor, (generelt selskapets interesser i å fremme ExxonMobils produkter og tjenester) ikke overstiger hensynet til den registrertes personvern - ikke har uforholdsmessig og negativ innvirkning på den besøkendes rettigheter og friheter.

Dersom ExxonMobil anvender den registrertes samtykke som rettslig grunnlag til å behandle personopplysningene, kan besøkende når som helst i fremtiden trekke sitt samtykke tilbake. Besøkende som ønsker å trekke sitt samtykke tilbake, må underrette oss på data.privacy.office@exxonmobil.com, og vi vil treffe tiltak for å stoppe behandlingen av personopplysningene så snart som praktisk mulig.

Vi bruker informasjonskapsler og andre filer som blir lagret på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettstedet, til å samle inn én eller flere av informasjonskategoriene som er oppført i tabellen ovenfor. Informasjonskapslene og filene som er lagret på datamaskinen eller mobilenheten din, gjør det lettere å tilpasse din bruk av nettstedet og hjelper deg å unngå at du må skrive inn dine opplysninger hver gang du besøker det. Du kan slette eller blokkere denne informasjonen fra datamaskinen din hvis du ønsker det. Vil du ha mer informasjon om informasjonskapsler og filer vi legger på datamaskinen eller mobilenheten din, og hvordan du kan slette eller blokkere dem, se Informasjonskapselerklæringen (Cookie Statement) på det relevante nettstedet.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene kanskje ikke vil være tilgjengelige dersom du unnlater å oppgi de personopplysningene som er nødvendige for å levere disse.

4.2 Personopplysninger innsamlet fra besøkende til nettsted til tredjeparter.

Vi bruker tredjeparters annonseringsteknologi til å vise annonser når du besøker nettsteder som vi annonserer på. Når du ser på en annonse, lagres en informasjonskapsel eller cookie-fil på datamaskinen din. Denne informasjonen brukes til å hjelpe oss å behandle vår annonsering på Internett. For å lære mer om annonseringsteknologien fra tredjeparter, informasjonskapsler og hvordan du kan melde deg av», klikk her. (Merk: du blir sendt til en tredjeparts nettsted).

Dette nettstedet har dessuten lenker til nettsteder som ExxonMobil ikke eier, kontrollerer eller vedlikeholder. Vi er ikke ansvarlige for deres policyer og retningslinjer for personvern, og vi gir ingen fremstillinger eller garantier for deres praksis for behandling av personopplysninger på disse nettstedene. På samme måte er vi ikke ansvarlige for retningslinjene og praksisene til ethvert nettsted som du kobles til nettstedet vårt fra. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern for andre nettsteder nøye og kontakter operatøren hvis du er bekymret eller har spørsmål.

5. FREMLEGGING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi benytter andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på våre vegne. Disse har tilgang til personopplysninger som de trenger for å utføre sine oppgaver, men de kan ikke bruke dem til andre formål. Kommunikasjon via Internett og det å sende informasjon, produkter og tjenester til deg på annen måte innebærer nødvendigvis at personopplysninger passerer gjennom eller behandles av tredjeparter.

For å administrere nettstedet og personopplysningene som samles inn via nettstedet, deler ExxonMobil personopplysningene dine med andre selskaper og personer som utfører funksjoner på våre vegne , inkludert det å fullføre ordrer, leveranser, brevpost- og e-postutsendinger, fjerne repetitiv informasjon fra kundelister, analysere data, gi markedsføringshjelp, behandle kortbetaling og yte kundeservice. Disse har tilgang til personopplysninger som de trenger for å utføre sine oppgaver, men de kan ikke bruke dem til andre formål.

Før noen personopplysninger deles med tjenesteleverandører, inngår vi en skriftlig avtale som krever at vedkommende: (1) ikke uautorisert videreformidler personopplysningene, (2) bruker personopplysningene kun for de angitte formål og kun i henhold til instruks fra ExxonMobil, (3) oppbevarer personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å utføre disse formålene eller for å beskytte selskapets berettigede interesser (f.eks. til slutten av lovbestemte foreldelsesperioder) og (4) har tilstrekkelige og passende sikringstiltak på plass.

I noen tilfeller vil ExxonMobil måtte gi andre tredjeparter adgang til dine personopplysninger, inkludert relevante myndigheter, juridiske rådgivere, operatører og leverandører til Esso brandede bensinstasjoner, og andre forretningspartnere som behandler personopplysninger på egne vegne, for eksempel dersom slik overføring av personopplysninger er pålagt ved lov eller ved rettslige prosesser, for å kunne forsvare ExxonMobils rettigheter eller på en tilfredsstillende måte kunne behandle en persons klage eller øvrige henvendelser.

Hvis personopplysninger deles med en tredjepart eller et ExxonMobil-konsernselskap utenfor EØS, Storbritannia og Sveits gjelder vilkårene for dataoverføringer, se Avsnitt 6 nedenfor, i tillegg til kravene i dette avsnittet. 

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Overføringer mellom konsernselskap
ExxonMobil-konsernselskapet som er identifisert som behandlingsansvarlig, kan overføre noen eller alle personopplysninger til servere som tilhører ExxonMobil lokalisert over hele verden. Dette vil føre til at personopplysningene er tilgjengelige for andre ExxonMobil-konsernselskaper. Noen av disse ligger i tredjeland som ikke kan anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene, i samsvar med gjeldende lov.

Overføringen av personopplysninger fra EØS, Storbritannia eller Sveits til mottakere utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits er underlagt restriksjoner. ExxonMobil har gjort tiltak slik at personopplysninger blir gitt tilstrekkelig personvern på alle ExxonMobils lokasjoner. Disse tiltakene inkluderer at ExxonMobil-konsernselskap inngår avtaler med andre konsernselskap (Inter Affiliate Agreements) som inneholder EUs standard kontraktsklausuler «Standard Contractual Clauses». 

EUs standard kontraktsklausuler er godkjent av EU-kommisjonen og relevante europeiske myndigheter til å gi tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger utenfor EØS, Storbritannia og Sveits.

6.2 Overføringer til tredjeparter

Når personopplysninger overføres til tredjeparter, innfører ExxonMobil sikkerhetstiltak for å sikre at tredjeparten beskytter personopplysningene i tilstrekkelig grad. Disse sikkerhetstiltak kan omfatte, som behørig: (1.) EUs «Standard Contractual Clauses», (2) beskyttelsesklausuler pålagt tredjepart i kontrakter inngått med ExxonMobil-konsernselskaper utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits (såkalte videreoverføringer – «onward transfers» – foretatt av ExxonMobil-konsernselskaper utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits), og (3.) beskyttelse som er tilgjengelig i henhold til lokal lovgivning for tredjepart etablert i et land som gir tilfredsstillende beskyttelse i henhold til EU-kommisjonen.

For mer informasjon om spesifikke mekanismer som brukes for overføringer mellom konsernselskaper og overføringer til tredjeparter, inkludert informasjon om og for å få en kopi av eksisterende sikringstiltak som er implementert av ExxonMobil for å sikre at personopplysninger behandles innenfor et adekvat rammeverk på alle ExxonMobil-lokasjoner, vennligst kontakt data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. NØYAKTIGHET AV PERSONOPPLYSNINGER

ExxonMobil bestreber seg på at personopplysninger som selskapet samler inn er så nøyaktige, fullstendige og aktuelle som mulig, tatt i betraktning formålene de ble samlet inn for og brukt. ExxonMobil overlater til de registrerte personene å holde personopplysningene sine nøyaktige og fullstendige, så du må melde fra til ExxonMobil hvis personopplysningene dine endres. Husk å oppgi i hvilken sammenheng personopplysningene ble gitt, for eksempel i forbindelse med et tilbud om et bestemt produkt eller tjeneste.

8. SIKKERHET OG KONFIDENSIALITET

ExxonMobil opprettholder hensiktsmessige administrative, tekniske og fysiske sikringstiltak som er laget for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap, endring, uautorisert fremlegging eller innsyn, bruk og alle andre ulovlige former for behandling av personopplysninger som vi har i vår besittelse.

9. RETTIGHETER TIL INNSYN, TIL Å KORRIGERE OG SLETTE PERSONOPPLYSNINGER, TIL Å FLYTTE DATA (DATAPORTABILITET), TIL Å BEGRENSE OG MOTSETTE SEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Gjeldende lov kan gi deg rett til å få vite hvordan ExxonMobil behandler personopplysningene dine, og rett til innsyn i personopplysningene dine som holdes av ExxonMobil. Slike rettigheter eksisterer i henhold til personvernlovgivningen i EØS og Storbritannia. I EØS og Storbritannia har du også rett til: å få unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger korrigert, å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, å motsette deg behandlingen av personopplysninger, med hensyn til de aktuelle omstendighetene og av grunner som er knyttet til din bestemte situasjon eller å slette personopplysninger når slike opplysninger ikke lenger er nødvendige for de formålene de har blitt samlet inn for, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Under visse omstendigheter har du rett til å be om å få personopplysningene dine flyttet (dataportabilitet), slik at du fritt kan skaffe og gjenbruke personopplysningene til andre tjenester uten redusert nytteverdi.

For mer informasjon om de spesifikke mekanismene som er tilgjengelig for å kunne utøve de nevnte rettighetene, vennligst ta kontakt med data.privacy.office@exxonmobil.com.

For å gjøre det lettere for oss å besvare din forespørsel, ville det være nyttig hvis du kunne fortelle oss hvilken kontekst du opprinnelig oppga dine personopplysninger, f.eks. i forbindelse med markedsføring av et bestemt produkt eller en tjeneste.

10. BEHANDLING AV SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Visse kategorier av personopplysninger betraktes som sensitive under personvernlovgivningen og slike opplysninger er underlagt et strengere beskyttelses- og sikringsnivå. Personvernlovgivningen anser følgende kategorier av personopplysninger som sensitive: (1) rase eller etnisk opprinnelse, (2) politiske oppfatninger, (3) religiøse og filosofiske oppfatninger, (4) medlemskap i fagforening, (5) seksuelle forhold eller seksuell orientering, (6) fysisk eller mental helse eller forhold og (7) genetiske data og biometriske data med det formål å unikt definere en fysisk person.

Vi ber deg å ikke under noen omstendighet gi ExxonMobil sensitive opplysninger av ovennevnte karakter. Hvis du likevel gir slik informasjon, aksepterer ExxonMobil ditt uttykkelige samtykke til å bruke slike opplysninger i samsvar med denne erklæringen om behandling av personopplysninger eller i samsvar med måten beskrevet på det tidspunkt hvor slike opplysninger bli avgitt.

11. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

ExxonMobil bruker ikke automatisert beslutningstaking med mindre dette er (i.) nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom enkelte person og ExxonMobil og dets konsernselskaper, (ii.) tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning eller (iii.) basert på den individuelle personens uttrykkelige samtykke.

Automatisert beslutningstaking betyr en beslutning som medfører rettsvirkninger for en person, eller har betydelig innvirkning på den individuelle personen, og som er basert utelukkende på automatisert behandling (dvs. ingen menneskelig inngrep i beslutningsprosessen) av personopplysninger, med den hensikt å evaluere visse personlige aspekter knyttet til den enkelte personen. ExxonMobil skal i tillegg iverksette egnede tiltak for å beskytte individets rettigheter og friheter og rettmessige interesser.

12. OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER

ExxonMobil beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som informasjonen ble samlet inn for, eller for å sikre at gjeldende lovgivning overholdes eller å beskytte legitime selskapsinteresser (for eksempel lovbestemte foreldelsesperioder). 

13. SPØRSMÅL OG KLAGEADGANG

ExxonMobil forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine som beskrevet i denne erklæringen om behandling av personopplysninger og som påkrevet i henhold til gjeldende nasjonale lovgivning. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen eller om ExxonMobils behandling av personopplysningene dine eller hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvilke personopplysninger ExxonMobil har eller får vite om deg og hvordan du kan utøve dine rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, kan du ta kontakt med:

 • Data Privacy Office 
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Ungarn
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Personvernombud i land identifisert i Avsnitt 1

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet i ditt land (Norge: Datatilsynet).

14. DEFINERTE BEGREP

Begrepet «behandlingsansvarlig» betyr den fysiske eller juridiske personen (i tilfelle ExxonMobil, det aktuelle ExxonMobil-konsernselskapet) som bestemmer personopplysningenes behandlingsformål og -måter.

ExxonMobil og/eller ExxonMobil-konsernselskap betyr (a) Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskap eller partnerskap hvor Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap av Exxon Mobil Corporation nå eller i fremtiden, direkte eller indirekte (1) eier eller (2) kontrollerer mer enn femti prosent (50 %) av eierinteressene med rett til å stemme på eller utnevne styremedlemmer eller tilsvarende funksjoner («konsernselskap») og (c) ethvert joint venture hvor Exxon Mobil Corporation, ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation eller et konsernselskap har daglig kontroll med driften.

Ved «behandlet» eller «behandling» menes enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, både med og uten hjelp av automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenvinning, konsultering, bruk, fremlegging ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, justere eller kombinere, begrense, slette eller destruere opplysninger.

Begrepet «personopplysninger» betyr enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte eller individuell person). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen

15. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen om behandling av personopplysninger når som helst uten varsel. Når vi foretar vesentlige endringer i denne erklæringen om behandling av personopplysninger, publiserer vi endringene på denne siden og oppdaterer revisjonsdatoen øverst i erklæringen om behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår erklæring om behandling av personopplysninger regelmessig for eventuelle oppdateringer.