Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.
Helge Sten Baksaas 

Helge Sten Baksaas

1. september 2022 ble Helge Sten Baksaas utnevnt som administrerende direktør for Esso i Norge AS. Før dette har han i lengre tid ledet Esso Norge sin kommersielle aktivitet i Norden. 

Helge er utdannet innen energi og miljø, med MSc fra Høyskolen i Telemark. Han startet sin karriere på Institutt for Energiteknikk på Kjeller i 1996. Etter det ble han ansatt i Esso Norge AS. Han har hatt en rekke ulike jobber i selskapets raffineri- og transport virksomhet både i Norge og i ExxonMobil sin internasjonale virksomhet. Helge har hatt flere lederposisjon og har ledet ulike strategiske studier i selskapet. Helge Sten Baksaas er i dag bosatt i Tønsberg.