ExxonMobil i Norge

Historien om ExxonMobil i Norge er også i stor grad historien om vårt lands framvekst som moderne nasjon.

Selskap

Karrierer

ExxonMobil er en dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

Esso Norge bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

Sentrale emner

Vår historie

ExxonMobil har vært tilstede i Norge siden 1893. Historien om ExxonMobil i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge. 

Hvem vi er Artikkel

Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra effektivt drivstoff til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Forskning og innovasjon Artikkel

Raffineriet på Slagentangen konverteres til en drivstoffterminal

Raffineriet på Slagentangen ved Tønsberg ble innviet i 1961. Gjennom 60 år har det vært raffinert petroleumsprodukter på anlegget. 

Selskap Artikkel

Terminaler

Selskap Artikkel

 

Siste Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste fra ExxonMobil.
Finn ut mer

$109.86

$-0.94 (-0.85%)

4:00pm ET