E10 – Ny standard for Bensin 95 

Fra 1. april endres vår Synergy Bensin 95 fra E5 til E10. Dette betyr at bensinen kan inneholde opptil 10 % bioetanol, mot en tidligere maksgrense på 5 %. 
E10 har et lavere livsløpsutslipp av drivhusgasser enn vår tidligere bensin*. De fleste bensinbiler produsert etter 2011, og mange før, er komatible med E10. Er du usikker kan du sjekke her

E10 vil være tilgjengelig på alle Esso’s energistasjoner. 
Det vil ikke være noen endring i vår Synergy Supreme+ 98. Denne vil være tilgjengelig på det fleste Essostasjoner.
Vi presiserer at Synergy Supreme+ 98 IKKE vil inneholde noe etanol selv om den er merket E5.
 
For mer informasjon om våre ulike drivstoff og ‘ofte stilte spørsmål’ om E10 henviser vi til «Esso.no»
Drivstoff til bilen – bensin og diesel av høy kvalitet | Esso
 
Du kan også finne ytterligere informasjon og liste over biler som kan benytte E10 på Drivkraft Norge sine nettsider.
Alt du trenger å vite om den nye bensinkvaliteten E10 (drivkraftnorge.no)
 
*Tidligere Esso Bensin 95 inneholdt inntil 5% fornybar etanol. Livssyklusutslipp av klimagasser fra et 100% etanolbrensel er 24-73% lavere enn fossilt brensel. Standard reduksjon av klimagassutslipp kontra fossilt brensel er 94 g CO2e/MJ, i henhold til EU-direktiv 2018/2001.