Esso Norge AS (Esso) har besluttet ikke å importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2019.

Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi når innblandingskravet på 12 prosent for 2019 uten bruk av palmeolje.

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å utarbeide et forslag for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Disse prinsippene skal inn i neste statsbudsjett og gjelde fra 1. januar 2020. Selv om det varslede forslaget ikke dreier seg om palmeolje spesielt, har det kommet frem at det er et bredt politisk ønske om å redusere bruken av palmeolje i drivstoff.

Esso setter pris på at myndighetene nå tar skritt i retning av en politikk som tar inn over seg den reelle, globale klimaeffekten av biokomponenter. Myndighetsinitierte drivkrefter bør premiere biodrivstoff med høy klimagassreduksjon.

Esso har tidligere kun benyttet palmeolje som er sertifisert i henhold til EUs bærekraftkriterier. Esso erkjenner at dette er en kompleks problemstilling og at det kritiske fokuset på palmeolje i drivstoff har medført usikkerhet og bekymring blant våre kunder, og vi responderer nå på denne usikkerheten i markedet. 

Kontakt:

Spørsmål kan rettes til:
Anne Fougner
Nordic Public and Government Affairs Manager 
Mobil: +47 9051 6835