ExxonMobil  har inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser. 

Som tidligere annonsert, har ExxonMobil  inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser. Alt er nå klart til overføring av  ExxonMobils gjenværende eierandeler på norsk sokkel og den 10. desember 2019  gjennomføres en av de største økonomiske transaksjonen i norsk olje- og gasshistorie.  
 
Med dette setter ExxonMobil (Esso og Mobil) punktum for en lang og stolt historie på norsk sokkel . Selskapet har vært med helt fra starten av i 1965. Esso fikk den første lisensen på norsk sokkel. Mobil  var operatør da Statfjord ble funnet og utbygget. Selskapet har også vært operatør på feltene Odin, Balder, Jotun og Ringhorne og vært en aktiv partner i mer en 30 andre felt.
 
Esso-ansatte på Forus overføreser til Vår Energi AS og er fra 11. desember på plass som ansatte i Vår Energi AS. De tar med seg kunnskap og kompetanse som er opparbeidet gjennom alle disse årene  videre til Vår Energi AS. De ønskes alle lykke til med nye utfordringer og nye kollegaer.
En liten gruppe Esso-ansatte blir igjen på Forus-kontoret for å avslutte selskapets engasjementer på den norske kontinental-sokkelen.  
 
Selskapets nedstrømsaktiviterer relatert til raffinering og markedsføring av drifstoff og smøreoljer er ikke omfattet av denne transaksjonen.