Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020.

Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi oppnår innblandingskravet på 20 prosent for 2020 uten bruk av palmeolje. Forøvrig henvises det til vår pressemelding datert 28. januar 2019.

In this article

Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020.