ExxonMobil og Covid-19

Som drivstoffprodusent er vi av DSB definert å ha en sammfunnskritisk funksjon, og vi har stor fokus på kontinuitet i vår drift. 

Med bakgrunn i den siste tids  utvikling i spredning av Covid-19 og norske helsemyndigheters anbefalinger, har ledelsen på Esso Slagentangen innført en rekke tiltak for å begrense smitte og beskytte kritiske deler av organisasjonen.

Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover, og det er etablert krisestab for tett oppføling og håndtering av situasjonen. 
Beredskapsplaner er utarbeidet, inkludert identifikasjon av løsninger som kan implementeres ved behov.