Ingen palmeolje i Esso drivstoff

12. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff

Esso har ikke brukt palmeolje i sitt drivstoff siden 2018.

Biodrivstoffet Esso benytter er blant annet produsert fra brukt olje fra matlaging, og raps og olje fra kjøttbearbeidende industri. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier, også der dette ikke kreves av norske myndigheter.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.