Ingen importering av palmeolje til bruk i drivstoff  i 2020

Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020 selv om innblandingskravet øker fra 1. juli 2020.

Ingen importering av palmeolje til bruk i drivstoff  i 2020

Myndighetene har øket krav til innblanding av bioinnblanding i drivstoff pr 1. juli til 22,3%. Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi oppnår innblandingskravet for 2020 uten bruk av palmeolje.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007.