Drøfting på Slagen – Esso vurderer omlegging av driften på Slagentangen

Esso Norge AS vurderer å legge om driften på Slagentangen til en drivstoffterminal. Styret i selskapet har derfor i dag initiert en konsultasjonsprosess med de ansatte og deres representanter om en mulig omlegging av driften på Slagentangen. Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet. 
Raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrene marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterpørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.

 «På tross av iherdig innsats fra våre ansatte gjennom utfordrende tider, ser vi ikke langsiktige økonomiske levedyktighet for raffineridrift på Slagen», sier Per-Erik Aasum, Administrerende Direktør i Esso Norge AS. "En eventuell konvertering til en drivstoffterminal vil kunne medføre store konsekvenser for våre ansatte, og vi  ønsker derfor en god og  åpen dialog gjennom denne prosessen for å støtte alle våre ansatte og finne gode løsninger».

En eventuell omlegging av driften til en drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til våre kunder, gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.
Det er for tidlig å si noe om hvordan og når en eventuell omlegging kan være gjennomført da dette vil være gjenstand for drøfting med ansatte og deres tillitsvalgte samt dialog med relevante myndigheter. 

Esso har en lang historie i Norge og har levert produkter og tjenester av høy kvalitet til våre kunder i mer enn 125 år. Vi setter pris på vårt langvarige forhold til alle våre kunder, og vil fortsette å yte førsteklasses kundeservice. 

Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfylt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til det marked vi forsyner i dag. Gjennom denne prosessen vil vi prioritere å ha en god dialog med våre ansatte, våre kunder og forretningsforbindelser  og opprettholde høy fokus på sikker og ansvarlig drift.

Kontakt:
Anne Fougner
Public and Government Affairs Manager
Esso Norge AS
Phone +47 90516835