Ingen palmeolje i Esso drivstoff

6. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff i 2020.

Esso Norge AS har ikke benyttet biodrivstoff basert på palmeolje i 2020. Esso vil heller ikke benytte  biodrivstoff  basert på palmeolje i 2021.
For 2021 vil våre bio-drivstoff etter planen være basert på blant annet følgende råvarer: slakteriavfall, brukt frityrolje, kloakk-slam, raps, canola,mais og talg. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.