Ingen Palmeolje i Esso drivstoff

29. juni publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff i 2021.

Esso Norge AS har ikke benyttet biodrivstoff basert på palmeolje i 2021. Esso vil heller ikke benytte  biodrivstoff  basert på palmeolje i 2022.
For 2022 vil våre bio-drivstoff etter planen være basert på blant annet følgende råvarer: slakteriavfall, brukt frityrolje, kloakk-slam, stivelsesslam, matavfall og raps.  Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.

I januar annonserte Esso Norge at vi har kjøpt 49,9 % eierandel i Biojet AS , et selskap som har planer om å produsere avansert biodrivstoff fra treavfall. Vi henviser til vår pressemelding datert 11. januar 2022.