Forbud mot å bruke mineraloljer til oppvarming

Fra 1.1.2020 blir det et forbud mot å bruke mineraloljer til oppvarming av bygninger.

Som en konsekvens av dette kommer ikke Esso Norge AS til å produsere eller selge parafin (kero) etter vintersesongen 2018/2019 (salg opphører 1. mars 2019).