Bærekraftrapport

Bærekraftrapporten beskriver ExxonMobils arbeid innenfor miljø, sosiale områder og ledelse.

ExxonMobil og bærekraft

Bærekraft i driften vår

ExxonMobil er opptatt av å produsere energi og kjemiske produkter som er viktige for den moderne måten å leve på, for økonomisk utvikling og for høyere levestandard. Samtidig er vi også opptatt av å beskytte våre medarbeidere, miljøet og velferden i lokalsamfunnene vi driver virksomhet i.
Last ned hovedkonklusjonene fra rapporten (på engelsk)