Terminaler

Terminaler i Norge

Terminaler

Slagen lager

Sommeren 2021 avviklet Esso raffineriaktiviteten på Slagentangen. Anlegget skal fortsette som en drivstoffterminal som skal sørge for langsiktig og pålitelig forsyning av flytende drivstoff til hele Norge. Til Slagen vil Esso importere ulike produkter, blande dem, og deretter distribuere dem videre med eksisterende infrastruktur. Produkter fraktes med skip fra Slagen langs hele kysten til våre egne og kundenes terminaler rundt om i Norge. I tillegg vil drivstoff distribueres med tankbiler direkte fra Slagen.
Trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet er fremdeles viktig. Vi skal drive et terminalanlegg med driftssikkerhet på høyeste nivå, samtidig som våre kunder skal føle seg trygge på at de får de produktene de trenger, med forutsigbare og fleksible leveranser.

Det er lasteplass for tankbiler ved på Slagentangen som benytter tanker og systemer på Slagen terminal. 

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø.
Link til naboinformasjon Slagen.

Høvringen lager, Trondheim

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lette fyringsoljer til midt Norge. Produktene lagres i hovedsak i fjellkamre, resten i utendørs ståltanker.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Skålevik lager, Bergen

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel, lett og tung fyringsolje, bitumen og smøremidler i vest Norge, samt til skipsfarten. Produktene lagres i ståltanker.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Fredrikstad lager

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lett fyringsolje i Østfold. Produktene lagres i ståltanker. Anlegget ligger ovenfor Fredrikstad ved Glomma.

Her finner du ytterligere informasjon til terminalens naboer om forhold i tilknytning til sikkerhet og miljø

Slagen havn

Slagen havn ligger på vestsiden av Oslofjorden ca. 5 nautiske mil sør for Horten. Havneterminalen består av en kai som er omlag 500 m lang med laste/lossemuligheter på begge sider av kaien. For mer informasjon om havnen (engelsk tekst), klikk her.

Sjursøya lager, Oslo

Tankanlegg for lagring og distribusjon av bensiner, diesel og lett fyringsolje i Østlands-området. Produktene lagres i fjellkamre i Ekebergåsen. Det er et organisert samarbeid på lagrings- og beredskapssiden mellom selskapene som opererer på Sjursøya.

Relatert innhold