Retningslinjer

Vi er klar over at politiske avgjørelser fra alle deler av myndighetene kan ha betydelig påvirkning på vår nåværende og fremtidige drift. Av denne årsaken benytter ExxonMobil seg av sin rett til å støtte politikk som legger til rette for et stabilt investeringsklima for langsiktig drift, og til å kommunisere våre holdninger til den amerikanske kongressen, statlige myndigheter og myndigheter over hele verden.

LEGGE TIL RETTE FOR TILSTREKKELIG ENERGI

Løfte frem god politikk som fremmer innovasjon og økonomisk vekst

Ved å løfte frem fri handel og rettssikkerhet, kan politikere skape et klima der innbyggere og virksomheter finner og søker nye innovasjoner og muligheter, investerer og bygger, og lykkes med helt nye ting. Med god politikk som støtter åpne, konkurransedyktige frie markeder, kan energiindustrien og selskaper som ExxonMobil bidra til å lede en økonomisk oppblomstring gjennom disiplinerte investeringer i nye prosjekter, ny teknologi og nye arbeidsplasser.

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser
På nasjonalt nivå støtter energiindustrien

mer enn 10 mill. arbeidsplasser

i alle 50 stater
POLITIKK

Global energihandel

Mens den globale etterspørselen etter energi krever mange ulike tilbud og ressurser, viser studier at hoveddelen av global tilgang fortsatt vil fylles av olje og naturgass.
Finn ut mer
Med gode og stabile juridiske, skattemessige og lovmessige rammeverk på plass, kan den amerikanske energiindustrien investere langsiktig, og for hvert prosjekt som lykkes kan vi bygge sterkere lokalsamfunn og nye inntektskilder for statlige og lokale myndigheter
Andrew P. Swiger

Senior visepresident og administrerende finansdirektør i ExxonMobil